Panel zarządzania sprzętem komputerowym w firmie informatycznej

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Panel zarządzania sprzętem komputerowym w firmie informatycznej by Mind Map: Panel zarządzania sprzętem komputerowym w firmie informatycznej

1. Cele portalu

1.1. Cel strategiczny

1.1.1. Zwiększenie mocy przerobowej przedsiębiorstwa dzięki sprawnemu zarządzniu zasobami sprzętowymi w firmie.

1.2. Cele wymierne

1.2.1. Zmniejszenie strat związanych z opóźnieniami spowodowanych przez brak dostępu do sprzętu

1.2.2. Zapobieganie kradzieży sprzętu

1.3. Cele niewymierne

1.3.1. Zwiększenie satysfakcji pracowników

1.3.2. Efektywniejsze wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa

2. Grupa docelowa

2.1. osoba zarządzająca sprzętem w firmie

3. Funkcje merytoryczne

3.1. Rezerwacja sprzętu

3.2. Wyszukanie sprzętu

3.3. Sprawdzenie jaki pracownik używa danego sprzętu

3.4. Sprawdzenie statusu sprzętu

3.4.1. Sprawny

3.4.2. Uszkodzony

3.4.3. Wypożyczony

3.4.4. W zestawie

3.4.5. ...

3.5. Sprawdzenie informacji gwarancyjnych sprzętu

3.5.1. Objęty gwarancją

3.5.2. Nieobjęty gwarancją

3.6. Zgłoszenie zapotrzebowania na nowy sprzęt którego nie ma w firmie

3.6.1. Weryfikacja zgłoszenia przez kierownika działu

3.6.2. Zamówienie sprzętu przez technika

3.7. Śledzenie historii sprzętu

3.7.1. Naprawy gwarancyjne

3.7.2. Naprawy pogwarancyjne

3.7.3. Byli użytkownicy

4. Rozwiazania techniczno technologiczne

4.1. Baza Danych

4.2. Formularze obsługiwane przeglądarka internetową

5. Harmonogram prac

5.1. Określenie wymagań portalu

5.1.1. do 15 listopada 2012

5.2. Przygotowanie diagramów UML i makiet portalu

5.2.1. do końca listopada 2012

5.3. Przygotowanie prezentacji na temat portalu

5.3.1. do 15 grudnia 2012

5.4. Przygotowanie prototypu portalu

5.4.1. do końca grudnia 2012