Gruppearbejde om iPads

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Gruppearbejde om iPads by Mind Map: Gruppearbejde om iPads

1. Læringssyn

1.1. Behavioristisk

1.2. IKKE kollaborativt eller konstruktivistisk!

1.3. Læringsstile og multimodalitet

2. 3 gode

2.1. Nem og hurtig adgang til alt

2.2. "Ingen" behov for bøger

2.3. "Bedre" læring - ifølge videoen

2.3.1. Hands on...

2.3.2. Multimodale

2.4. Mindre komplekst

2.4.1. godt når det skal være hurtigt og for yngre elever

2.5. Den motiverende / indbydende faktor

2.6. iPad god til interaktion og kollaborativt arbejde

3. 3 dårlige

3.1. Kun lidt interaktivitet i mange apps - i anden form end trial and error

3.2. De lægger ikke op til interaktion i videoen

3.3. Ikke god til at skrive lange tekster

3.4. Mindre kompleksivitet

3.4.1. Begrænsede muligheder, fx redigering

3.5. Mange apps er ikke didaktiserede

3.5.1. Nogle lavet med kommercielt formål ??

3.5.2. Træning af færdigheder og ikke kompetencer