WEB-avis

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
WEB-avis by Mind Map: WEB-avis

1. stilladsering

1.1. Ressourceliste

1.2. Undervisninsloop

1.3. Elever hjælper hinanden

1.4. Kendte evalueringskriterier

1.4.1. artiklen som genre

1.4.1.1. Nyhedstrekant

1.4.1.2. Layout

1.4.1.3. Afsender/modtager forhold

1.4.2. Kildekritisk analyse af brugte kilder

1.4.3. Brug flere typer af kilder til at belyse emnet

2. adgang til viden

2.1. Ressourceliste

2.2. Internetadgang

2.3. Trykte lokale aviser

2.4. Adgang til MJA på nettet

3. Læringsaktiviteter

3.1. Interview

3.2. Udarbejde artikler

3.3. Søge viden

3.4. Give andre grupper respons

4. vidensprodukter

4.1. Artikel i klassens fælles webavis

4.2. Samarbejdet i den enkelte gruppe foregår i google.docs. Responsen foregår også der.

4.3. Respons på venskabsklasses webavis

4.4. Respons på andre gruppers artikler

5. evaluering

5.1. Løbende elevevaluering i matrix-grupper

5.2. Slutevaluering: Respons fra venskabsklasse, der har arbejdet med samme emne.

5.3. Lærerevaluering ud fra kendte kriterier

6. vidensmål

6.1. 1. orden

6.1.1. Viden om lokal områdets historie og udvikling

6.1.2. Genre kendskab

6.2. 2. orden

6.2.1. Interviewe og researche

6.2.2. indfange oplysninger digitalt

6.2.3. Omsætte ny viden til artikel i web-avis

6.2.4. Kildekritik

6.3. 3. orden

6.3.1. Perspektivere ny viden til historiske perioder

6.3.2. Sætte Silkeborgs udvikling ind i en national - og global sammenhæng

7. Ramme

7.1. Fag: Dansk og historie

7.2. Emne: Historisk avis om Silkeborgs udvikling

7.3. 7. årgang

7.4. Tid: 12 lektioner