Årsplan 5.A 2012-2013

Dette mind map kan indeholde en årsplan for et fag, en klasse i et skoleår.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Årsplan 5.A 2012-2013 by Mind Map: Årsplan 5.A 2012-2013

1. Sommer

1.1. Uge 33-34

1.1.1. fælles mål

1.1.1.1. Bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde og diskussion og fungere som ordstyrer. Strukturere og skrive tekster i forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer. Skrive med sammenbundet og funktionel håndskrift. Fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster og andre udtryksformer ud fra både oplevelse og analyse.

1.1.2. materialer

1.1.2.1. læsebog

1.1.3. evaluering

1.1.3.1. Samtale i klassen fælles og i grupper. Fremlæggelse af egne skrevne tekster.

1.1.4. elevens alsidige udvikling

1.1.4.1. Arbejde med, hvordan man taler til hinanden og med hinanden

1.2. Uge 35

1.2.1. Billeder fra lejrskole

1.2.2. elevens alsidige udvikling

1.2.2.1. Arbejde med at agere i det offentlige rum.

1.3. Uge 36-37

1.3.1. fælles mål

1.3.1.1. Bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde og diskussion og fungere som ordstyrer. Lytte aktivt til andre og følge op med analytiske spørgsmål. Stave alle almindelige ord sikkert, bruge korrekte bøjningsformer og anvende afsnit og hensigtsmæssig tegnsætning. Skrive kommenterende, forklarende og argumenterende med et ordforråd tilpasset forskellige teksttyper.

1.3.2. materialer

1.3.2.1. Læsebog Diktat

1.3.3. evaluering

1.3.3.1. Samtale i klassen i fælles gruppe med ordstyrer. Rettelse af egne og andres diktater og tekster.

1.3.4. elevens alsidige udvikling

1.3.4.1. Arbejde med elevens rolle i det sociale fællesskab

1.4. Uge 38

1.4.1. fælles mål

1.4.1.1. Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form.

1.4.2. evaluering

1.4.2.1. Præsentation af eget værksteds produkt.

1.4.3. elevens alsidige udvikling

1.4.3.1. Arbejde på tværs af aldersskel og samarbejde om anderledes opgaver.

1.5. Uge 39-40

1.5.1. fælles mål

1.5.1.1. Udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd. Stave alle almindelige ord sikkert, bruge korrekte bøjningsformer og anvende afsnit og hensigtsmæssig tegnsætning. Skrive med sammenbundet og funktionel håndskrift. Skelne mellem hel- og ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget. Fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster og andre udtryksformer ud fra både oplevelse og analyse.

1.5.2. materialer

1.5.2.1. Læsebog Diktat

1.5.3. evaluering

1.5.3.1. Samtale i klassen – fælles og i grupper. Rettelse af egne og andres diktater. Gennemgang på tavlen af grammatik og øvelse i at bruge det i egne tekster.

1.5.4. elevens alsidige udvikling

1.5.4.1. Arbejde med at holde struktur på sine egne bøger og materialer.

1.6. Uge 41

1.6.1. fælles mål

1.6.1.1. Udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd. Argumentere, debattere og informere. Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende form. Lytte aktivt til andre og følge op med analytiske spørgsmål. Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og formål. Bruge sproget til kommunikation, argumentation, problemløsning og formidling af viden.

1.6.2. materialer

1.6.2.1. Sundhedsbussen er booket den 8. og 9. okt. Roman er booket på puc.

1.6.3. evaluering

1.6.3.1. Samtale om egne oplevelser og erfaringer i grupper og fælles i klassen. Fysiske øvelser der tager udgangspunkt i læste cases.

1.6.4. elevens alsidige udvikling

1.6.4.1. Arbejde med at lytte aktivt til hinanden.

2. Efterår

2.1. Uge 43-45

2.1.1. fælles mål

2.1.1.1. Læse sprogligt udviklende tekster og bruge varierede læseforståelsesstrategier. Bruge skrivning bevidst som støtte for tænkning. Skelne mellem hel- og ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget.

2.1.2. materialer

2.1.2.1. Roman booket på puc.

2.1.3. evaluering

2.1.3.1. Snak i klassen om det læste og øvelser i forskellige læsemetoder.

2.1.4. elevens alsidige udvikling

2.1.4.1. Arbejde med at agere i det offentlige rum på vej til og fra teatret.

2.2. Uge 46-48

2.2.1. fælles mål

2.2.1.1. Læse op med tydelig artikulation og fortolkende betoning. Stave alle almindelige ord sikkert, bruge korrekte bøjningsformer og anvende afsnit og hensigtsmæssig tegnsætning. Finde og forholde sig til udtryk for værdier i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer.

2.2.2. materialer

2.2.2.1. Læsebog Diktat

2.2.3. evaluering

2.2.3.1. Aflevering af egen tekst til rettelse. Derefter forholde sig til egne og andres tekster.

2.2.4. elevens alsidige udvikling

2.2.4.1. Arbejde med at holde fokus på læsningen og opgaveløsningen.

2.3. Uge 49-51

2.3.1. fælles mål

2.3.1.1. Forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer og kende til nogle ligheder og forskelle mellem nabosprogene. Læse sprogligt udviklende tekster og bruge varierede læseforståelsesstrategier. Udvikle læsehastighed og tilpasse læsemåde til genre og sværhedsgrad.

2.3.2. materialer

2.3.2.1. Nordlys for 5. kl. er booket fra puc

2.3.3. evaluering

2.3.3.1. Samtale om og oplæsning af nordiske tekster fælles i klassen og i grupper.

2.3.4. elevens alsidige udvikling

2.3.4.1. Samarbejde om løsning af opgaver.

3. Vinter

3.1. Uge 1

3.1.1. fælles mål

3.1.2. materialer

3.1.3. evaluering

3.1.4. elevens alsidige udvikling

3.2. Uge 2

3.2.1. fælles mål

3.2.2. materialer

3.2.3. evaluering

3.2.4. elevens alsidige udvikling

3.3. Uge 3-4

3.3.1. fælles mål

3.3.2. materialer

3.3.3. evaluering

3.3.4. elevens alsidige udvikling

3.4. Uge 5

3.4.1. fælles mål

3.4.2. materialer

3.4.3. evaluering

3.4.4. elevens alsidige udvikling

3.5. Uge 6

3.5.1. fælles mål

3.5.2. materialer

3.5.3. evaluering

3.5.4. elevens alsidige udvikling

3.6. Uge 8-9

3.6.1. fælles mål

3.6.2. materialer

3.6.3. evaluering

3.6.4. elevens alsidige udvikling

3.7. Uge 10-14

3.7.1. fælles mål

3.7.2. materialer

3.7.3. evaluering

3.7.4. elevens alsidige udvikling

4. Forår

4.1. Uge 15-18

4.1.1. fælles mål

4.1.2. materialer

4.1.3. evaluering

4.1.4. elevens alsidige udvikling

4.2. Uge 19-21

4.2.1. fælles mål

4.2.2. materialer

4.2.3. evaluering

4.2.4. elevens alsidige udvikling

4.3. Uge 22-25

4.3.1. fælles mål

4.3.1.1. Beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i forskellige teksttyper. Læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster hurtigt og sikkert med god forståelse og indlevelse. Indsamle og disponere stof før skrivning samt skrive fra ide til færdig tekst. Vise kendskab til sprogets spændvidde fra hverdagssprog til kunstneriske udtryksformer. Karakterisere og kunne anvende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion.

4.3.2. materialer

4.3.2.1. Genrelære

4.3.3. evaluering

4.3.3.1. Rettelse og fremlæggelse i klassen af små skriveøvelser.

4.3.4. elevens alsidige udvikling

4.3.4.1. Arbejde med at holde fokus på læsningen og opgaveløsningen.

4.4. Uge 26

4.4.1. fælles mål

4.4.2. materialer

4.4.3. evaluering

4.4.4. elevens alsidige udvikling