Faglig inddeling i forbindelse med Klimaevent

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Faglig inddeling i forbindelse med Klimaevent by Mind Map: Faglig inddeling i forbindelse med Klimaevent

1. PÅVIRKNINGER

1.1. <html><img src="5_43.jpg">

2. EFFEKTER

2.1. VAND

2.1.1. ændret vandkredsløb

2.1.1.1. kraftigere nedbør/uvejr

2.1.1.1.1. oversvømmelse af floder (nedbør + menneskelig indgriben i floderes løb)

2.1.1.2. øget fordampning - problemer med kunstvanding - forsaltning af marker

2.1.2. DRIKKEVAND

2.1.2.1. mindre drikkevand pga.

2.1.2.1.1. øget fordampning - mindre grundvandsdannelse

2.1.2.1.2. Øget forbrug eks pga øget kunstvanding men også pga. urbanisering

2.1.2.2. forurenet grundvand pga.

2.1.2.2.1. saltindtrængning

2.1.2.2.2. oversvømmelse pga kraftige regnskyl fører til blanding af kloak og drikkevand

2.1.2.2.3. steder med øget nedbør eks. danmark kan det føre til øget udvaskning af pesticider og nitrat.

2.2. FØDEVARER

2.2.1. faldende produktivitet

2.2.2. jordegradering

2.2.3. udviklingen i Jordens tre "brødkurve"

2.3. ØKOSYSTEMER

2.3.1. op mod 30% af Jordens arter i fare for at uddø

2.3.1.1. hastigheden af klimaforandringerne betydningsfulde

2.3.2. koralrev forsvinder

2.3.3. stabilitet af regnskoven?

2.3.4. bevarelse af aktisk tundra

2.3.5. invasive arter i danmark

2.3.5.1. bekæmpelse?

2.3.6. Ændring af økosystemer på grund af ændrede luft- og havstrømningsmønster eks. på grund af svækkelse af Golfstrømmen

2.4. KYSTLINIER

2.4.1. Oversvømmelse pga. havniveaustigninger

2.4.1.1. varmeudvidelse

2.4.1.2. afsmeltning af is på land

2.4.1.3. afsmeltning af havis?

2.4.2. flere flodbølger og storme (tropiske cykloner)

2.4.3. vådområder går tabt

2.4.4. Forøget kysterosion eks. pga. permafrost forsvinder eller forøgede storme

2.5. HELBRED

2.5.1. underernæring

2.5.2. diare eks. som følge af oversvømmelse

2.5.3. større dødelighed pga. oversvømmelse, hedebølge og tørke

2.5.4. ændring i spredning af sygdomme