LET YOUR FINGERS DO THE WALKING - Journey Map

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LET YOUR FINGERS DO THE WALKING - Journey Map by Mind Map: LET YOUR FINGERS DO THE WALKING - Journey Map

1. Framing

1.1. Workshop 1 Visuel procesdesign m prezi

1.1.1. Udfoldelse

1.1.1.1. Lægge mulighederne for succes frem

1.1.1.2. Kreative hat

1.1.1.3. Positive hat

1.1.2. Udvælgelse

1.1.2.1. Intuition - følelser

1.1.2.1.1. Nøgleord

1.1.2.2. Kritiske hat

1.1.2.2.1. Facts

1.1.2.2.2. Fravalg

1.1.2.3. procesdesign

1.1.2.3.1. Det overordnede tegnet?

1.1.2.3.2. Next steps ready?

1.2. Workshop 2

1.2.1. Se på stedet

1.2.2. Tanker siden sidst

1.2.3. Design stjerne

1.2.3.1. Intro recap

1.2.3.2. Udfolde miljø

1.2.3.3. Udfolde metode

1.2.3.3.1. Overordnet

1.2.3.3.2. Dokumentation - video

1.2.3.4. Udvælge nøgleord

1.2.3.5. Kill your darlings

1.2.3.5.1. Hvad skal stemmes ud?

1.2.3.6. Next steps

1.2.4. Opfølgningsliste efter workshop2

1.2.4.1. Hvor langt er vi fra en research plan?

1.2.4.2. Har vi et sigte på en afklaring af alle fem hjørner?

1.2.4.2.1. I hvilke rækkefølge?

1.2.4.3. Fungerer stjernen? - eller er der et andet fælles landskab vi kan kigge i?

1.3. Workshop med oplægsholdere samt titel brainstorm

1.4. Checkpoint

1.4.1. Jeppe udarbejder oplæg

1.4.1.1. Samarbejdskontrakt

1.4.1.1.1. Styringsramme, aftale om løbende afregning

1.4.1.1.2. Slagplan og ydelser

1.4.1.1.3. Headlines og principper

1.4.1.2. Oplæg om Research Plan

1.4.1.2.1. Iscenesættelse

1.4.1.2.2. Video og teknik

1.4.1.3. Dokumentdeling hvordan

1.4.1.3.1. Prezi

1.4.1.3.2. Dropbox

1.4.1.4. Form

1.4.1.4.1. Open space formen kombineret med små spil og kreative workshops og lege - både digitale/analoge

1.4.2. Gennemgang, justering og godkendelse af oplæg

1.4.2.1. Form udvikling

1.4.2.1.1. Analogt spil/aktivitet

1.4.2.1.2. Digitalt spil/aktivitet

1.4.2.2. Oplæg

1.4.2.2.1. Økonomi

1.4.2.2.2. Form / Research

1.4.2.2.3. Justeringer

1.4.2.2.4. Godkendelse

1.4.2.2.5. Dokumentdeling

1.4.2.3. Journey map next steps

1.4.2.3.1. Thomas/Sabine kontakt

1.4.2.3.2. Team på plads

2. Exploration

2.1. Research - undersøg udvalgte muligheder jvf research plan

2.1.1. Sparring om form og Metoder

2.1.1.1. Facilitator netværk

2.1.1.1.1. Wosonos London

2.1.1.1.2. Os list

2.1.1.1.3. Danske Facilitatorer Linkedin gruppe

2.1.1.2. Digitalt

2.1.1.2.1. Nota IT og komm. ekspert

2.1.2. Aspekter af Værtskab

2.1.2.1. Teknik

2.1.2.2. Location

2.1.2.2.1. Koordinering og detaljer

2.1.2.2.2. Særlige muligheder

2.1.2.3. Iscenesættelse

2.1.2.3.1. Scenografi

2.1.2.3.2. Roller

2.1.2.4. Forplejning

2.1.3. Video

2.1.3.1. Kvalificere video-ide med Videomand mk

2.1.3.2. Sparring med kommunikations- og videoekspert "Superskaffer"

2.1.3.3. Udarbejde fælles Storyboard og videoproduktionsplan

2.1.4. Scenografi

2.1.5. Udarbejde revideret oplæg

2.2. Hvilke ting skal falde på plads hvornår?

2.2.1. Location

2.2.1.1. Dato

2.2.2. Invitationer

2.2.3. Værter: Aftaler med forsk. Leverandører / roller

2.2.3.1. Scenograf

2.2.3.2. Video

2.2.3.3. Teknik

2.2.3.4. Forplejning

2.2.4. Hvem skal inviteres - prikkes

2.3. HLS workshop

2.3.1. Se det samlede billede

2.3.1.1. Bodystorming - Afprøve Designstjerne

2.3.1.1.1. Iscenesættelsen

2.3.1.1.2. Formen

2.3.1.1.3. Rollerne

2.3.1.1.4. Deltagerne

2.3.2. Hvilken kombination af elementerne?

2.3.2.1. Fravalg og tilvalg

2.3.2.2. KISS

2.3.3. Checkpoint

2.3.3.1. HLS?

2.3.3.1.1. Økonomi

2.3.3.1.2. Ekspertise

2.3.3.1.3. Tid

2.3.4. Opfølgning HLS check

2.3.4.1. Attaler

2.3.4.1.1. Thomas og sabine, tid og rammer

2.3.4.1.2. Videocrew

2.3.4.1.3. Praktisk gris

2.3.4.2. Teaser / forventningsafstemning m deltagerne

2.3.4.2.1. Video..?

3. Tilrettelæggelse

3.1. Drejebog for forløbet

3.2. Produktionsplan m roller

3.3. Generalprøve

3.3.1. Teknisk

3.3.2. Værtsroller

3.3.2.1. Proces

3.3.2.1.1. Open space elementer

3.3.2.2. Indhold

3.3.2.2.1. Inroduktioner

3.3.3. Scenografisk

3.3.4. Video

4. Dagene + intermezzo

4.1. For interview?

4.2. Dag #1

4.3. Mellem interview

4.4. Dag #2

4.5. Mellem interview

4.6. Dag #3

4.7. Afslutnings interview?

4.8. Video redigering

5. Opfølgning

5.1. Distribution af dokumentation

5.2. Løbende opfølgning i dialog med deltagerne

5.3. Opfølgningsmøde med værtsgruppen - hvad kom der ud af det?

5.4. Evalueringsmøde af processen

5.4.1. Læring

5.4.2. Perspektiver for fremtidige processer

5.4.3. Vidensdeling med eksterne?