Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kwaliteit by Mind Map: Kwaliteit

1. Duurzaam

1.1. Lucht van huidige plek is niet vervuild

1.2. Ecologische aanpak

1.3. Kwaliteit is niet altijd duur

2. Engagement

2.1. Bijscholing en controle

2.2. Veiligheid om jezelf te zijn

2.3. Gepassioneerd en gevorderd personeel

2.4. Beroep doen op kwaliteitslabel (iso?)

2.5. Personeel bij het beleid betrekken = verhoging engagement

3. Maximale kwaliteit

3.1. Iedereen is verantwoordelijk voor kwaliteit

3.2. Constante verbetering

3.3. Service zowel in woorden als in daden

3.4. Iets dat lang meegaat

3.5. Met alle betrokkenen samenwerken naar verbetering

3.6. Gestructureerde infrastructuur

3.7. Streven naar de beste verwachtingen

4. Normen en waarden

4.1. Voldoen aan de waarden en normen van onze samenleving.

4.2. Rekening houden met elkaars cultuur en geloofsovertuigingen

4.3. Hygiëne is heel erg belangrijk

4.4. Kwaliteit = tevredenheid