ESCO voor "Goedkope groene stroom van eigen dak"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ESCO voor "Goedkope groene stroom van eigen dak" by Mind Map: ESCO voor "Goedkope groene stroom van eigen dak"

1. Visie

1.1. Globale en complexe problemen kunnen beter lokaal en samen aangepakt worden omdat een oplossing voor het ene probleem ook het andere probleem kan oplossen.

1.1.1. Klimaat: meer zonnepanelen voor lokaal elektriciteitsverbruik

1.1.2. Armoede: verlaag elektriciteitskosten, in het bijzonder voor kwetsbare doelgroep (lage inkomens)

1.1.3. Burgerparticipatie: zorg dat burgers hierbij betrokken worden door informeren, inspraak, mee financieren en ev. mee delen in de winst

1.2. Combineer maatregelen ivm klimaat en armoede in een synergie door samenwerking van betrokkenen.

1.3. PV (zonnepanelen) zijn zeer geschikt om deze visie te realiseren

1.3.1. PV levert hernieuwbare energie en vermindert CO2-uitstoot, gebruik van fossiele brandstoffen, luchtvervuiling...

1.3.2. PV is een goedkope bron van elektriciteit en daardoor een geschikt instrument

1.3.2.1. in de strijd tegen energie-armoede

1.3.2.2. als start voor meer duurzame elektrificatie van vervoer (EV), verwarming (warmtepompen...)

1.3.3. PV is goed recycleerbaar

1.3.3.1. via PV Cycle en lees "Waarheen met afgedankte zonnepanelen? - Projecto

1.3.4. PV wordt goed geaccepteerd door de lokale bevolking en is dus een goede basis voor burgerparticipatie

1.4. Burgerparticipatie volgens ICAP-principes biedt vele voordelen om de problemen van klimaat en armoede aan te pakken

1.4.1. Draagvlak vergroting door meer democratische inspraak

1.4.2. Deelname van burgers in de financiering waardoor meer mogelijk wordt

1.4.3. deelname van lokale burgers in de winst en opbrengsten vloeien dus grotendeels terug naar lokale gemeenschap

1.4.4. Meer interesse van politiek (opname burgerparticipatie in tenders) door toegenomen draagvlak en gunstig effect op lokale economie (jobs, energiekostendaling, gezondheid...)

2. Juridische structuur

2.1. Burgerenergiecoöperatie type Rescoop

2.1.1. ECoOB cv

2.2. Type vzw

2.2.1. ECoOB's vzw Burgercentrale ? In onderzoek

3. Missie

3.1. Ontwikkel een organisatie voor energiediensten (ESCO) voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in de streek in en rond Leuven.

3.1.1. Doelstellingen

3.1.1.1. Doelstelling 1: Ontwikkel ESCO voor PV met ontzorging op maat voor noodkopers in Leuven

3.1.1.2. Doelstelling 2: breid ESCO model voor PV uit tot alle burgers uit de streek

3.1.1.3. Doelstelling 3: breidt ESCO model uit met duurzame verwarming en ventilatie