Odkrycia geograficzne XVI w.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Odkrycia geograficzne XVI w. by Mind Map: Odkrycia geograficzne XVI w.

1. Rodzaje kolonii

1.1. Faktorie handlowe

1.2. Plantacje

1.3. Kopalnie złota i strebra

2. Przyczyny odkryć

2.1. Chęć odnalezienia drogi morskiej do Indii

2.2. Poszukiwanie złóż złota i srebra

2.3. Chęć przypodobania się wladzy

2.4. Zyski w ziemi, majątku czy stanowiskach

2.5. Legenda o Eldorado - odległej krainie zlota

2.6. Nowe przyrządy do nawigacji statków

2.6.1. Busola

2.6.2. Kompas

2.6.3. Astrolabium

2.7. Technologia żeglugi - karawele

3. Odkrywcy

3.1. Henryk Żeglarz - faktorie (bazy handlowe) wzdłuż wybrzeża Afryki

3.2. Krzysztof Kolumb 1492 r.- San Salvador, Kuba, Haiti; pierwotny cel droga morska do Indii HISZPANIA

3.3. Amerigo Vespucci - badacz wybrzeża nowego lądu; nazwa Ameryka

3.4. Bartolomeu Dias - przylądek Dobrej Nadzieji, Afryka

3.5. Vasco da Gamma 1497r. - droga morska do Indii PORTUGALIA

3.6. Ferdynand Magellan 1517r.- opłynięcie kuli Ziemskiej, Cieślika Magellana

4. Cywilizacje na Nowym Lądzie

4.1. Majowie

4.1.1. dzisiejszy Hondoras i Gwatamela

4.2. Aztekowie

4.2.1. dzisiejszy Meksyk

4.3. Inkowie

4.3.1. dzisiejsze Peru

4.4. Wyznawcy religii politeistycznych, potężne świątynie i pałace

5. Wyprawy

5.1. Wyprawy do Indii

5.1.1. POCZĄTEK Wyprawa Vasca da Gammy, odkrycie drogi morskiej do Indii

5.1.2. Portugalia dominuje na terenach Azji

5.1.3. Początek XVII w. Holendrzy rozwijają flotę, Kompania Wschodnioindyjka, uzyskanie dominacji w Azji do połowy XVII w.

5.1.4. Faktorie Handlowe na wybrzeżach Indii Zakładane przez Anglików i Francuzów

5.1.5. Starcia zbrojne o dominacje

5.2. Wyprawy do Ameryki

5.2.1. Dominacja Hiszpanów, kolejne ekspedycje mające na celu opanowanie obu Ameryk

5.2.1.1. Powstanie Ameryki Łacińskiej

5.2.2. Podbicie państw Azteków oraz Inków

5.2.3. Wyprawy Holendrów i Francuzów na wschodnie wybrzeże Ameryki płn.

5.2.4. Kolonie w Brazylii zakładane przez Portugalczyków

5.3. Rozwój handlu

5.3.1. Przekształcenie się handlu z morskiego na oceaniczny

5.3.2. Zwiększenie ładowności statków, szybszy transport

5.3.3. Pomnażanie bogactwa państwa posiadającego kolonie

5.3.4. Giełdy - miejsca spotkań kupujących i sprzedających

6. Definicje

6.1. Nowy świat Ameryka Płn. I Płd

6.2. Stary świat / Stary kontynent Europa

6.3. Konkwistadorzy - zdobywcy nowych ziem W Ameryce

7. Rewolucja cen

7.1. Przesycony napływ złota i srebra, podstawy europejskich pieniędzy

7.2. Spadek wartości kruszców

7.3. Inflacja, wzrost cen wielu produktów spożywczych i wyrobów rzemieślniczych

7.4. Skutek: osłabienie się gospodarki państw kolonizujących

7.4.1. Zastépowanie własnych wyrobów sprowadzanymi z zagranicy

7.4.2. Napływ cennych kruszców

8. Rywalizacja mocarstw o kolonie

8.1. Wzrost znaczenia państw kolonizujących

8.2. Konflikty o zamorskie terytoria zacieśniały konflikty w Europie

9. Skutki odkryć

9.1. Przekazywanie wzorców kultury europejskiej

9.2. Zmiany w strukturze etnicznej kontynentu

9.3. Niekorzystny wpływ na cywilizacje Afryki - niewolnictwo

9.4. Wyniszczenie tubylczych plemion