Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Skybrud by Mind Map: Skybrud

1. flere kloakrør

2. Kanal

3. Flere/større kloakriste

4. Lave hovedledningen større i dimension

5. Regnvandsbassiner

6. Bedre fald til kloakrørene og mere rensning af kloak

7. Faskine

8. Regnvandstank ved huse

9. Regnbed