Norge Før og Nå

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Norge Før og Nå by Mind Map: Norge Før og Nå

1. Arbeid og økonomi De fleste arbeidet på landet før slutten av 1700-tallet. Fra 1905 vokste nye næringer opp og ble en mer industriell nasjon. Nå er en oljenasjon med mesteparten av de nasjonale inntektene fra olje eller oljerelaterte selskaper.

2. Befolkningsvekst I 1900 var befolkningen drøyt 2,2 millioner. Nå er det over 5,3 millioner.

3. Verdensstilling Tidligere del av Danmark og deretter Sverige. Egen grunnlov 1814. Uavhengighet i 1905.

4. Likestilling Kvinne fikk stemmerett i 1913 og er sterke bidragsytere til samfunnet i dag. To av tre ledere er kvinner, men kvinner tjener fortsatt 85% av menns lønn.

5. Religion Folk er ikke så religiøse nå, men kirken spiller fortsatt en stor rolle i samfunnet. 70% er medlemmer av den norske kirken, 50% av ekteskapet foregår i kirken, over 50% av babyene blir døpt i kirken og 60% av 15-åringene har sin konfirmasjon på kirken.