Personaliti Integriti Institusi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Personaliti Integriti Institusi by Mind Map: Personaliti Integriti Institusi

1. Kategori Integriti

1.1. Integriti Individu

1.1.1. berteraskan kepada prinsip berpegang teguh kepada kejujuran dan amalan bermoral tinggi

1.2. Integriti Organisasi

1.2.1. berteraskan perlaksanaan kod etika, piagam pelanggan atau sistem dan proses kerja serta pematuhan kepada amalan terbaik

2. Integriti Zaman Sahabat

2.1. Abu Bakar As-Siddiq

2.1.1. Pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran

2.1.2. Memerangi golongan nabi palsu

2.1.3. Meninggikan martabat al-Quran dengan menggiatkan budaya menghafaz al-Quran

2.1.4. Masjid sebagai institusi pendidikan

2.2. Umar al-Khattab

2.2.1. Menitikberatkan pendidikan di bidang ilmu pengetahuan Islam

2.2.2. Membentuk sistem pendidikan dan pengajian al-Quran disetiap wilayah kekuasaan Islam

2.2.3. Menggalakkan mempelajari ilmu peperangan seperti bermain pedang, memanah, menunggang kuda bagi menegakkan kalimat tauhid dan menyebarkan ajaran Islam

2.3. Uthman bin Affan

2.3.1. Sistem pendidikan Islam banyak berkembang ke arah penulisan al-Quran

2.3.2. Terdapat berbezaan kaedah bacaan

2.3.3. Membentuk satu Jawatankuasa penulisan al-Quran

2.4. Ali bin Abi Talib

2.4.1. Pengajar ilmu Fashahah dan juga mengeluarkan ilmu Balaghah

2.4.2. Pengasas ilmu nahu

2.4.3. Mengetahui cara bacaan Rasulullah

3. Kesan Nilai Integriti Pada Dunia Hari Ini

3.1. Dakwah

3.1.1. Aktiviti yang bersifat mengajak orang lain untuk mengamalkan ajaran Islam

3.1.2. Kegiatan yang dirancang dengan tujuan mencari kebahagiaan hidup dengan mencari keredaan Allah

3.1.3. Peningkatan pemahaman keagamaan untuk mengubah pandangan hidup, sikap batin dan perilaku manusia yang tidak sesuai dengan ajaran Islam menjadi sesuai dengan tuntunan syariat bagi memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat

3.1.4. Proses penyampaian ajaran Islam yang dilakukan secara sedar dan sengaja

3.1.5. Suatu aktiviti yang pelaksanaannya dilakukan dengan berbagai-bagai cara dan kaedah

3.2. Pelaksanaan Ekonomi Islam

3.2.1. Sistem ekonomi dunia iaitu kapitalis telah membawa pelbagai keruntuhan dalam masyarakat

3.2.1.1. Umat Islam menonjolkan keistimewaan sistem ekonomi Islam, mereka terpedaya dengan usaha menyepadukan atau mengintegrasikan ekonomi Islam dengan ekonomi asing

3.2.2. Ekonomi Islam adalah sebahagian dari Islam yang syumul

3.2.2.1. matlamat Islam sebagai suatu cara hidup iaitu al-Falah matlamat khusus iaitu kesejahteraan ekonomi dan sosial diperlukan sebagai pengantara untuk memastikan pencapaian matlamat unggul

3.2.3. Ekonomi Islam pada masa kini didefinisikan dari segi pengagihan harta, pendapatan dan pembangunan secara serata

3.2.3.1. memastikan bahawa pengagihan harta kekayaan, pendapatan dan pembangunan mestilah berdasarkan prinsip adil dan ihsan mengiktiraf hak milik individu tetapi mengutamakan pemilikan masyarakat khususnya hak golongan yang memerlukan

3.3. Penemuan Bidang Falsafah dan Perubatan

3.3.1. Adanya rawatan untuk setiap penyakit menggalakkan umat Islam awal untuk terlibat dalam kajian bioubat dan mencarikan suatu rawatan untuk setiap penyakit

3.3.2. Ramai ahli profesional kesihatan selain para pengamal perubatan kini terlibat dalam perlaksanan penjagaan kesihatan moden

3.4. Kemunculan alatan canggih dalam pelbagai bidang ilmu

3.4.1. Radiology diagnostik

3.4.1.1. Boleh melihat bahagian-bahagian di dalam badan menggunakan pengimejan untuk intervensi atau mendapatkan sampel diagnostik

3.4.2. Alat mengangkut air

3.4.2.1. Bagi tujuan pengairan, perumahan, industri dan lain-lain

3.4.2.2. Mesin pengangkut air yang pertama digunakan di Mesir dan Syria dan dipanggil Shaduf dan masih digunapakai sehingga hari ini

3.4.3. Teknologi bangunan

3.4.3.1. Menonjolkan teknologi senibina Islam yang mengkagumkan sehingga hari ini

3.5. Pemerintahan sahabah yang adil dinegara eropah

3.5.1. Baitulmal

3.5.1.1. Umar al-khattab beliau telah melaraskan semula institusi baitumal

3.5.1.2. Berkembang pesat ketika itu dan berjaya meluaskan jajahan sehingga ke Afrika, Rom dan Constantinople

3.5.1.3. Berkembang pesat dan berjaya meluaskan jajahan sehingga ke Afrika, Rom dan Constantinople

3.5.1.4. Tertumpu kepada zakat tetapi meluas kepada beberapa sumber

3.5.1.5. Menyelesaikan masalah kemiskinan dalam kalangan umat Islam

3.5.1.6. Perbelanjaan baitulmal banyak digunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan negara