Fogalmak és módszertani példák a francia nyelvoktatásban

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Fogalmak és módszertani példák a francia nyelvoktatásban by Mind Map: Fogalmak és módszertani példák a  francia nyelvoktatásban

1. Mobil tanulás

1.1. projekt munkák készítése ( pl. francia nyelvű turista könyv készítése külföldiek számára magyar nevezetességekről)

1.1.1. geotagging

1.1.1.1. koordináták alapján francia városok nevezetességeinek megkeresése (pl. Párizs nevezetességeinek műholdas megtekintése Google maps-en keresztül)

1.1.1.2. fényképrészletek megkeresése (pl. Mont Saint Michel apátság képe, találja ki a tanuló, hogy honnan van a kép)

1.1.1.3. képleírásoknál

1.1.2. videófilm forgatása franciául

1.1.3. nyári nyelvi tábor kerettörténet köré építése (pl. francia filmművészeti téma)

1.1.4. képregény készítése és kiadása

1.2. riportkészítés egy Budapesten élő frankofónnal, a riport szöveged rögzítése

1.3. gasztronómiai, filmklub, stb. bevezetése és a klub életével kapcsolatos információk megosztása (pl. képek, a programok helyszíne, időpontja, receptek, filmelőzetesek, stb.)

2. Google art project

2.1. képleírásnál használhatjuk

2.2. a tárgyak térbeli elhelyezkedésének gyakorlásánál hasznos (előtt, mögött, stb.)

2.3. országismeret órán kultúra bemutatásánál (pl. Louvre, Musée de l'Orangerie, stb.)

3. LLL paradigma

3.1. Információs társadalom előnyeinek kihasználása

3.1.1. Állandó érintkezés a kultúrával (újságok, könyvek, rádió, filmek, internet, stb.)

3.2. Francia nyelvű programok, rendezvények követése a lakhelyen és közelében (meghívott előadók, versenyek, frankofón filmnapok, stb.)

3.3. Anyanyelvi beszélőkkel kapcsolattartás (levél, email, chat, csereutazás, stb.)

4. Cloud computing

4.1. otthoni csoportmunka egy képregény megszerkesztése kapcsán(pl. Google dokumentumok segítségével)

4.2. naptárbejegyzések (pl. házi feladatok, dolgozatok időpontjának megjelölése)

4.3. közös csoport létrehozása, ahol tartalmakat oszthatunk meg az órával kapcsolatban (pl. Yahoo! csoport)

5. Google dokumentumok

5.1. otthoni csoportmunka megvalósítása

5.2. egyéni diasor szerkesztése új nyelvtani tananyag bemutatása céljából

5.3. táblázatkezelő készítése,ahol a diákok megtekinthetik eddigi jegyeiket

6. Formatív értékelés

6.1. Szöveges feladatok nyelvtani hibáinak és struktúrájának kijavítása; visszatérő hibák kiemelése

6.2. Lehetőség arra, hogy a diákok egymást is kijavítsák órán (szóbeli és írásbeli javítás)

6.3. Típusfeladatok megoldása, ahol a hibára kell rájönni (önkorrekcióra tanítás)

7. Kollaboratív tanulás vs. egyéni tanulás

7.1. Vitatémák, pro és contra álláspontok ütköztetése csoportokban (pl. melyik előnyösebb a többgyermekes vagy az.egy gyermekes családok?)

7.2. másik munkájának összefoglalása (pl. fogalmazás, történet összefoglalása páros feladatban)

7.3. oktatócsoportok kialakítása nyelvi versenyeknél (pl. kulturális, történelmi tájékozottságot tesztelő feladatoknál: Hogy hívják Franciaország államfőjét)

8. Konnektivizmus

8.1. csoporttárs meghallgatása, megfigyelés

8.2. memóriát igénybe vevő feladatok (pl. memoriterek)

8.3. igeragozási modellek felállítása, a bővölő szókincsnél az új elem beépítése a rendszerbe

9. Közösségi portál

9.1. facebook csoport létrehozása (aktuális francia programok feltöltése, versenyfelhívások,képek megosztása, stb.)

9.2. Twitteren történetkészítés (mindenki hozzátesz egy-két mondatot egy kitalált történethez)

9.3. facebookon események szervezése (tanulmányi kirándulás, szakkör, klub, stb.)

10. Online fogalomtérképek

10.1. 'Brainstorming', szókincsgyűjtéshez egy adott témával kapcsolatban (pl. közlekedés témakör)

10.2. adatgyűjtéshez hallott szöveg értésnél

10.3. Prezi segítségével szókincsbővítés, szinonima gyűjtés (pl. szép szó szinonimáinak összegyűjtése)

11. Okostelefon

11.1. szótárhasználat telefonról (nem kell a nehéz szótárt cipelnie a tanulónak/tanárnak)

11.2. Internetes keresési lehetőségek (pl. egy adott kifejezés létezését leellenőrizhetjük)

11.3. e-book használat

11.3.1. könnyített francia könyveket olvashatunk

11.3.2. lexikonban kereshetünk

11.3.3. nyelvtankönyveket is tárolhatunk rajta (egy adott nyelvtani szabály visszakeresését könnyíti meg)

12. Virtuális tanulási környezet

12.1. házi feladatok listájának közzététele

12.2. az internet felhasználása kutatás céljából (egy verseny, házi feladat során)

12.3. e-mail-ben kapcsolattartás a diákok és a tanár között, írásbeli értékelések, segítségnyújtás

13. Mikroblog (pl. Twitter)

13.1. Csoportnaplóként funkcionálhat (a tanár bejegyzi, hogy melyik órán milyen feldatokat oldottak meg a tanulók)

13.2. egynyelvű szótárként (az órán vett szavak közül párat körülírhatunk)

13.3. egy fiktív alak naplójaként (pl. a csoport kitalálja, hogy rögzíti M. Dupont mindennapjait, a lényeg az íráskészség javításán van, a tanár követi a bejegyzéseket és javítja azt)

14. Podcasting

14.1. francia rádióállomások műsorait hallgathatjuk (pl. France 2)

14.2. híres chansonokat oszthatunk meg podcast formájában

14.3. online nyelvi játékokat oszthatunk meg

14.3.1. szókártyákat készítése (pl. Flash cards program)

14.3.2. diktálás (hallott szöveg lejegyzése, pl: http://www.listen-and-write.com/youtube/show3/1679)

14.3.3. bármilyen játék, amin a feliratok, utasítások franciául vannak

15. Blended learning

15.1. Interaktív asztal

15.1.1. fiktív történet kitalálása csoportonként (egy előre megadott mondatot kell folytatniuk a tanulóknak)

15.1.2. 'interaktív plakát' készítése egy megadott témával kapcsolatban (pl. egy francia régió bemutatkozójának elkészítése csoportonként, majd az osztály előtt bemutatása)

15.1.3. csoportos videónézés, majd a tanulók által kérdésalkotás

15.2. Digitális írástudás

15.2.1. Francia Intézet és a CIEF katalógusának használata

15.2.2. Google fordító és egyéb online fordító programok kritikus használata

15.2.3. franciaoktatas.hu internetes oldal beépítése az otthoni tanulás során (főként gyakorló feldatok)

15.2.4. Wikipédia és wikik

15.2.4.1. osztály wiki létrehozása (az osztály tagjai létrehozhatnak tartalmakat, amit a tanár leellenőriz, pl. nyelvtani részek, műveltségi tartalmak)

15.2.4.2. Wikipédia oldalon információkeresés (pl. francia fonetika, kiejtési sajátosságok)

15.2.4.3. Fordításnál esetleg meglévő magyar és francia oldal összehasonlítása (már haladó csoportoknál)

15.3. Digitális tananyag

15.3.1. Digitális szótárhasználat mobiltelefonról

15.3.2. Interaktív táblahasználat

15.3.2.1. Videófilm lejátszása után halott szövegértési gyakorlatok

15.3.2.2. Szinonima keresés megadott szavakból (szópárosítás, Easiteach)

15.3.2.3. Megadott szavakból nyelvtanilag helyes mondatok szórendjének felállítása (szórend, Easiteach)

15.3.3. Nyelvi labor használata

15.3.3.1. Hallott szöveg értése

15.3.3.2. Nyelvtani választós tesztek kitöltése, egyéni ellenőrzés

15.3.3.3. Kiejtésgyakorlás