ENSENYAMENT ESTRATÈGIC EN L'ÚS DE LES TIC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ENSENYAMENT ESTRATÈGIC EN L'ÚS DE LES TIC by Mind Map: ENSENYAMENT ESTRATÈGIC EN L'ÚS DE LES TIC

1. 4 PRINCIPIS

1.1. BASTIDES EDUCATIVES

1.1.1. DISSENY I ÚS DE SUPORTS METACOGNITIUS

1.2. PROFESSORS COMPETENTS

1.2.1. INNOVACIÓ

1.2.1.1. a partir de

1.2.1.1.1. Marc teòric

1.2.1.1.2. Experiències assaig-error

1.2.2. cal cuidar

1.2.2.1. component emocional

1.2.2.1.1. generant espais per

1.2.3. com?

1.2.3.1. aprofundir en el treball de grups cooperatius

1.2.3.2. considerar l'avaluació com a regulador dels aprenentatges

1.2.3.3. adquirint estratègies metodològiques pel treball a l'aula

1.2.3.4. sel·leccionant continguts

1.2.3.5. partint de bones pràctiques

1.2.3.6. partint d'anàlisis de pautes de millora-encerts

1.2.3.7. cursos voluntaris d'autoformació per conèixer eines web

1.2.3.8. elaborar propostes obertes no limitadores

1.3. ALUMNES COMPETENTS

1.3.1. hi ha diferències amb generacions anteriors

1.3.1.1. decau la importància de l'autoritat com a font de coneixement

1.3.1.2. manera diferent d'accedir a la informació

1.3.1.3. l'ordinador ja no és màquina d'escriure sinó màquina social

1.3.2. identitat grupal

1.3.2.1. fruit de

1.3.2.1.1. maneres diferents d'enfrontar-se al quotidià

1.3.3. els mitjans modifiquen

1.3.3.1. la manera de pensar i expressar dels joves

1.3.3.1.1. això provoca

1.3.3.1.2. possibilitats per

1.4. ENSENYAMENT DE MANERA INFUSIONADA I INTEGRADA EN CADA ÀREA

1.4.1. que ofereixi

1.4.1.1. recursos i prespectives

1.4.1.1.1. per desenvolupar la competència digital des de

1.4.1.2. pedagogia empàtica

1.4.1.2.1. atenent com els joves es comuniquen en la vida quotidiana

2. COM?

2.1. seqüència metodològica per l'ensenyament estratègic

2.1.1. disseny d'una unitat didàctica

2.1.1.1. finalitat

2.1.1.1.1. desenvolupment d'habilitats d'aprenentatge vinculades amb les TIC

2.1.1.2. maneres

2.1.1.2.1. recerca

2.1.1.2.2. selecció

2.1.1.2.3. registre

2.1.1.2.4. anàlisi

2.1.1.2.5. representació

2.1.1.2.6. comunicació de la informació

2.2. disseny d'una bastida específica per una habilitat d'aprenentatge

2.2.1. a través de

2.2.1.1. elaboració ajudes concretes

2.2.1.1.1. que proporcionen