Groepswerk

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Groepswerk by Mind Map: Groepswerk

1. tips bij het uitleggen

1.1. breng structuur

1.2. visualiseer de uitleg

1.3. doe de uitleg voor het opdelen in groepjes

1.4. toon het materiaal waarmee de leerlingen moeten werken

1.5. stel een aantal controle vragen om te horen of alles duidelijk is

2. opdracht

2.1. wees creatief

2.2. maak de opdracht boeiend

2.3. zorg dat samenwerken een meerwaarde is

2.4. zorg voor een goede taakverdeling

3. noteren in je voorbereiding

3.1. voorbereiding/uitleg

3.1.1. wat is de opdracht

3.1.2. groepsgrootte

3.2. uitvoer

3.2.1. Timing

3.2.2. Hoe volg je op als leerkracht?

3.3. bespreking (rapporteren en aanvullen

3.3.1. Hoe ga je laten rapporteren?

3.3.2. Hoe ga je de leerstof vastzetten?

4. Doelen

4.1. cognitieve doelen (kennis)

4.2. affectieve doelen (houdingen die passen bij "samenwerken met anderen")

5. tips bij de uitvoer

5.1. wat rumoer mag, zolang het binnen de perken blijft

5.2. zorg voor een goede klasschikking, zet alles vooraf klaar

5.3. zorg dat iedereen aan het werk is

5.4. ondersteun bij moeilijkheden, neem niet over

6. tips bij de nabespreking

6.1. zorg voor een boeiende rapportering, wees creatief

6.2. zoveel mogelijk leerlingen aan het woord laten, betrekken

6.3. stel vragen, vul aan zodat de leerstof goed aan bod komt

6.4. check of de leerlingen de leerstof begrepen hebben