kavram haritası

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
kavram haritası by Mind Map: kavram haritası

1. 1

1.1. öz

1.2. giriş

1.2.1. istikrar marşı

1.2.2. merkez bankasının işlevi

1.3. rehber

2. 2

2.1. giriş

2.1.1. giriş

2.1.2. rehber

2.2. kapitalizm

2.2.1. içsel büyüme

2.2.2. para - meta ikililiği

2.2.3. karların azalaması

2.2.4. dışsal büyüme ve entegrasyon

2.2.4.1. teknik kısıtlar

2.2.4.2. politik kısıtlar

2.3. güncel kapitalizm

2.3.1. küreselleşme

2.3.1.1. teknoloji

2.3.1.1.1. devrim mi

2.3.1.1.2. üretken olmayan faaliyet mi

2.3.1.2. politika

2.3.1.2.1. soğuk savaşın sonu

2.3.1.2.2. bütünleşme

2.3.2. neoliberalizm

2.3.3. malileşme

2.3.4. sonuçlar

2.3.4.1. refah devletinin yıkılması

2.3.4.1.1. devletin küçülmesi

2.3.4.1.2. geçicilik

2.3.4.1.3. yedek işçi ordusu

2.3.4.1.4. esnekleşme

2.3.4.1.5. şirketleşme

3. 3

3.1. giriş

3.2. kriz

3.2.1. sebepleri

3.2.2. öncesi

3.2.2.1. küresel

3.2.2.2. yerel

3.2.3. sonrası

3.2.3.1. küresel

3.2.3.2. yerel

3.2.4. etkileri

4. 4

4.1. giriş

4.2. fiyat istikrarı

4.3. finansal istikrar

4.4. tcmb

4.4.1. eski

4.4.2. yeni

4.5. sonuç

4.5.1. should i stay or should i go

4.5.2. nobel? noway?

5. 5

5.1. giriş

5.2. enflasyona ilişkin diğer konular

5.2.1. yapısal sorunlar

5.2.2. enerji fiyatları

6. 6

6.1. giriş

6.2. sonuç

6.3. çıkış

7. kaynaklar

7.1. Sermayenin Malileşmesi ve Kriz-John Bellamy Foster

7.2. Tekelci Mali Sermaye-John Bellamy Foster

7.3. Kapitalizmin Malileşmesi- John Bellamy Foster

7.4. Hane Borçları Köpüğü-John Bellamy Foster

7.5. Borç ve Spekülasyon Patlaması-Fred Magdoff

7.6. "Piyasa Ekonomisi" mi Oligopol-Finans Kapitalizmi mi?-Samir Amin

7.7. Krizleri Kıyaslamak: 1930'lar, 1970'ler ve Bugün-İngo Schmidt

7.8. Para ve Meta Analizinde Finans Kapital-Fuat Ercan