Komunikacja marketingowa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Komunikacja marketingowa by Mind Map: Komunikacja marketingowa

1. Komunikacja formalna

1.1. Ulotki

1.1.1. Nasza reklama skupia się głównie na ulotkach, ponieważ trafia do największej grupy zainteresowanych naszymi produktami

1.2. Bilboardy

1.2.1. Są dobrym sposobem na zainteresowanie potencjalnych klientów naszymi produktami, szczególnie w większych miastach

1.3. Reklama w prasie

1.3.1. Pomimo nowych technologii, takich jak dostęp do internetu, prasa ciągle jest używana, z racji swojej prostoty przez co jest często używana jako główne źródło informacji osób starszych

1.4. Reklama w radio

1.4.1. Jest bardzo dobrym sposobem dotarcia do dużej ilości osób, a zarazem jest stosunkowo tani, w porównaniu do innych form reklamy

2. Komunikacja nieformalna

2.1. Strona www firmy

2.1.1. W dzisiejszych czasach, strona www firmy jest czymś niezbędnym. Stanowi ona główne źródło informacji na temat firmy, produktów, pracowników itp. Brak strony www skutkuje automatycznym spadkiem zainteresowania produktami przedsiębiorstwa

2.2. Informacja na portalach branżowych i forach internetowych

2.2.1. Portale branżowe i fora służą nie tylko informowaniu klienta o złożoności produktów, ale również posiadają możliwość wyrażenia własnej opinii na temat nabytych przez konsumentów produktów i usług oraz ich polecenie, bądź odradzenie

2.3. Aplikacja mobilna

2.3.1. Przedsiębiorstwo realizuje politykę wielokanałowości tzn. omnichannel, przez co promocja nie kończy się na internecie, tylko stale się rozwija, co skutkowało powstaniem m.in aplikacji mobilnej.

3. Nadawca i odbiorca

3.1. Nadawcą jest przedsiębiorstwo oferujące swoje produkty

3.2. Odbiorcami są potencjalni klienci oraz konsumenci

4. Przekaz

4.1. Misją przedsiębiorstwa od początku było reagowanie na potrzeby konsumentów. Możliwym jest to dzięki stałemu zbieraniu informacji rynkowych, oraz poddawaniu zebranych danych analizie a następnie wyciąganie z nich wniosków służących poprawie sytuacji firmy oraz zadowolenia naszych klientów.

5. Kanały przekazu

5.1. Kanały bezpośrednie (face-to-face)

5.1.1. Głównie poprzez sklepy stacjonarne lub targi pracy

5.2. Kanały pośrednie

5.2.1. Zsumowana komunikacja formalna i nieformalna