Kennismaking nieuwe groep trimester drie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kennismaking nieuwe groep trimester drie by Mind Map: Kennismaking nieuwe groep trimester drie

1. ja nee vragen

1.1. zelfadvies

1.1.1. vwo?

1.1.2. havo?

1.1.3. tl?

1.2. advies vergadering

1.2.1. vwo?

1.2.2. havo?

1.2.3. tl?

1.3. POP maken?

1.4. profiel gekozen?

1.5. keuzevak gekozen?

1.6. keuzekaart ingevuld?

1.7. daltonuur als huiswerkuur?

1.8. minimaal 1 uur huiswerk per dag?

1.9. werk minimaal 50 min van een les?

1.10. werk effectief?

1.11. voorbereid op vierde klas?

2. levend kwartet

2.1. individueel beroep opgeven

2.2. beroepen op bord zetten

2.3. loten welk groepje mag beginnen

2.4. antwoord ja dan leerling naar vragende groep

2.5. antwoord nee dan volgende groep

2.6. als leerling is gevonden dan met naam en beroep vragen.

3. groepjes

3.1. onderwerpen voor mentoruur?

3.2. wat wil je nog leren?

4. individueel

4.1. voornemen, top drie

4.2. zoek anderen met zelfde eerste voornemen

5. voornemen groepje

5.1. evt groep verder opdelen n.a.v. tweede en derde voornemen

5.2. maak plan met groepje om voornemen uit te laten komen

5.3. klassikaal uitwisselen

5.4. tips maken voor andere groepjes

5.5. tips uitwisselen