Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bio-energie by Mind Map: Bio-energie

1. werking

1.1. verbranding

1.1.1. wordt vaak gebruikt bij het opwekken van elektricieit

1.1.2. kan ook gebruikt worden bij gas en koolcentralen

1.2. vergisting

1.2.1. een soort van rotproces die gebeurd met anaerobe bacteriën

1.2.2. kan worden toegevoegd aan het aardgasnet en gebruikt worden bij het opwekken van elektriciteit

1.3. vergassing

1.3.1. hier is er wel zuurstof aanwezig

1.3.2. biomassa verbranden zodat er brandbare gassen ontstaan en die worden synthesegassen genoemd

2. betekenis van de naam

2.1. het opwekken van energie aan de hand van biomassa

2.1.1. bijvoorbeeld gft, hout,...

3. de verscheidene systemen

3.1. Biologisch systeem

3.1.1. zuurstofarme gisting

3.1.2. wordt onder afwezigheid van zuurstof omgezet in water met als residu biogas

3.2. fysisch systeem

3.2.1. door middel van extractie of persing

3.2.1.1. bv. koolzaad

3.3. chemisch systeem

3.3.1. door middel van verestering

3.3.1.1. Bv. biodiesel

3.4. Thermochemisch systeem

3.4.1. door middel van verbranding

3.4.1.1. opwekken van elektriciteit

4. aandeel als hernieuwbare energie

4.1. het volstaat niet om volledig Belgie te voorzien van energie

4.1.1. ongeveer 40 percent van de groene energie in 2018 was afkomstig van biomassa

5. plaatsing

5.1. dit is niet echt zomaar plaatsbaar aangezien je hiervoor veel benodigdheden nodig hebt

5.2. er zijn wel bedrijven die bio energie produceren

5.2.1. NPG Energy

5.2.2. Electrabel

5.2.3. Ecopower

6. de voordelen

6.1. het is niet uitputbaar zoals aardgas en dergelijke

6.2. er is een kleinere uitstoot

7. de nadelen

7.1. aangezien er met mest en dergelijke wordt gewerkt zijn de stoffen die vrijkomen schadelijk