brainstorm hoeken

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
brainstorm hoeken by Mind Map: brainstorm hoeken

1. de boot

1.1. beginsituatie

1.1.1. de boot timmeren in de klas

1.2. materialen

1.2.1. verekijker

1.2.2. verkleedkleren

1.2.3. kompas

1.2.4. landkaart

1.3. spelscenarios

1.3.1. bouwen

1.3.1.1. de kleuters gaan de boot zelf bouwen uit hout

1.3.1.2. bouwen aan de hand van een stappenplan

1.3.2. ontdekken op de boot

1.3.2.1. rollenspel

1.3.2.1.1. de kapitein

1.3.2.1.2. de matroos

1.3.3. bij aankomst vinden ze iets spectaculairs --> schatkist

1.3.4. ontdekking van dieren

1.3.5. boot gaat stuk door afval in de propeller

1.4. prikkels

1.4.1. meespelen

1.4.1.1. mee gaan verkleden

1.4.1.2. kapietein/matroos worden

1.4.1.3. mee in het rollenspel kruipen

1.4.2. activiteiten

1.4.2.1. boot maken

1.4.2.2. drijven en zinken

1.4.2.3. zelf een kleine boot maken

1.4.3. mogelijke vragen

1.4.3.1. Wat doet een kapitein?

1.4.3.2. Wat doet een matroos?

1.4.3.3. Wat moet je doen voor je kan gaan varen?

1.5. impressies

1.5.1. verhaaltje zie inhoudelijk expert

1.5.2. kringgesprek, waarneming van kledij

1.5.3. kringgesprek, waarneming bouwen van een boot

1.5.4. waarneming verschillende boten

1.5.5. drijven en zinken

1.6. gradaties

1.6.1. makkelijke en moeilijke kledij met knoopjes en klittenband

1.6.2. een boot bouwen met kosteloze materialen daarna met houten planken

1.7. doelen

1.8. betrokkenheidsverhogende factoren

1.8.1. materialen geleidelijk aan aanbieden

1.9. uitstappen

1.9.1. boot bezoeken

2. ontdekhoek

2.1. beginsituatie

2.1.1. verhaal van de klaspop

2.1.2. brainstormen met de kleuters over het verhaal

2.2. materialen

2.2.1. vergrootglazen

2.2.2. wereldbol

2.2.3. atlas

2.2.4. landkaart

2.2.5. informatieve boeken

2.2.6. microscoop

2.3. spelscenarios

2.3.1. door een boek bladeren

2.3.2. onderzoeken met een vergrootglas

2.3.3. samenwerken en onderzoeken

2.3.4. afval onderzoeken

2.4. prikkels

2.4.1. meespelen

2.4.1.1. mee gaan onderzoeken

2.4.2. activiteiten

2.4.2.1. afval sorteren

2.4.3. mogelijke vragen

2.4.3.1. Hoe denken jullie dat afval in de zee komt?

2.4.3.2. Gaat het afval uit de zee?

2.4.3.3. Gaan de dieren dood door afval?

2.5. nevenaanbod

2.5.1. proefje met boot en afval

2.5.2. zoekplaten met vergrootglas

2.5.3. informatieve boeken

2.5.4. afval recycling (knutselen)

2.6. impressies

2.6.1. video's over de verschillende onderdelen

2.6.2. verhaal van de klaspop

2.7. gradaties

2.7.1. makkelijke en moeilijke proefjes

2.7.2. samenwerken maar ook alleen

2.7.3. echte materialen aanbieden en zelf materialen gaan maken

2.7.4. vragen laten stellen en beantwoorden

2.7.5. zelf nieuwe proefjes laten proberen

2.8. betrokkenheidsverhogende factoren

2.8.1. door afval te sorteren word de betrokkenheid in het spel verhoogd

2.8.2. samenwerken en elkaar uitdagen

3. droombeeldontdekhoek

3.1. ik zie de kleuters onderzoeken

3.2. de kleuters gaan heel precies tewerk

3.3. ze zijn zelfstandig aan het experimenteren aan de hand van een stappenplan

3.4. ik zie ze de materialen op de juiste manier gebruiken

3.5. de kleuters werken samen om juist te sorteren

3.6. ze wijzen elkaar op het milieu bewust zijn

4. droombeeld de boot

4.1. in deze hoek zie ik de kleuters de rollen naspelen in een zelfgebouwde boot

4.2. de kleuters leven zich echt in in hun rol

4.3. ik zie de kleuters de materialen op de juiste manier gebruiken

4.4. ik zie de kleuters overleggen met elkaar (een gemeenschappelijk doel bereiken)

4.5. ze bedenken zelf spelscenario's

5. doelen

5.1. IVoc1 Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te ontdekken en erover te leren • 2.5-12j   (Aangeboden) kansen om te exploreren en te experimenteren aangrijpen  • 2.5-12j   Nieuwe ervaringen met anderen delen

5.1.1. IVoc2 Exploreren en experimenteren in de wereld rondom zich • 2.5-12j   Actief exploreren vanuit een innerlijke drang om te weten en te leren - vanuit een intentie experimenteren (om iets te weten te komen)

5.1.1.1. IVoc3 Onderzoeksvragen formuleren, naar een antwoord zoeken en bevindingen formuleren • 2.5-7j   Ervaren hoe iets werkt, leeft of in elkaar zit - vragen stellen over hoe iets werkt, leeft of in elkaar zit - samen met de leraar op zoek gaan naar antwoorden - antwoorden verwachten en vinden - uitkomsten van een onderzoek voorspellen op basis van eerdere ervaringen

5.2. OWti5 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe de werkelijkheid verandert en de kennis erover evolueert in de tijd • 7-12j   Waarnemen, onderzoeken en illustreren hoe dagelijkse gebruiksvoorwerpen, technische systemen , kleding, gebouwen ... evolueren in de tijd

5.2.1. OWru4 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen ruimtes afbakenen en begrippen voor grenzen in de juiste context hanteren • 2.5-7j Ervaren vaststellen en uitdrukken op welke wijze ruimtes worden afgeba… • 4-7j Zeggen in welke gemeente men woont

5.3. OWte3 Eenvoudige bestaande technische systemen uit de omgeving hanteren, begrijpen, vergelijken, (de)monteren, evalueren en onderhouden • 2.5-12j   Eenvoudige technische systemen hanteren, monteren en demonteren - veilig, nauwkeurig, hygiënisch en zorgzaam werken met materialen, producten en gereedschappen • 4-7j   Een eenvoudig technisch systeem hanteren en (de)monteren of bereiden met behulp van een stappenplan of werktekening

5.3.1. OWte4 Vanuit een behoefte een technische oplossing bedenken voor een probleem, daarbij de verschillende stappen van het technisch proces doorlopen • 4-7j   Geschikt materiaal en gereedschap kiezen voor het realiseren van een eenvoudig technisch systeem - een eenvoudig technisch systeem maken, al dan niet aan de hand van een stappenplan • 4-12j   Nagaan in welke mate een zelfgemaakt technisch systeem voldoet

5.4. MZzo1 Gericht en intens waarnemen met de zintuigen • Zien • Horen • 2.5-4j   Uitdrukken wat men waarneemt • 2.5-12j   Ervaringen opdoen met intens waarnemen met alle zintuigen - waarnemen met een toenemende aandacht voor zowel details als het geheel - een waarnemingsgeheugen ontwikkelen

5.4.1. SErv3 Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een gemeenschappelijk doel • 2.5-4j Alleen spelen - toekijken wanneer andere kinderen spelen - naast elkaa… • 2.5-4j Korte tijd samenspelen - langere tijd samenspelen en -werken

5.5. MEmw1 Media enthousiast en positief aanwenden • 2.5-12j   Nieuwsgierig zijn naar media en genieten om ermee bezig te zijn - de wereld van de media met een open houding exploreren