opgaver som barn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
opgaver som barn by Mind Map: opgaver som barn

1. hvis man var barn hjalp man til i familien hvis familien manglede penge

2. opgaver kunne være at gøre huset rent, at skralde kartofler

3. hvis man ejede bondegård kunne man også hjælpe til der

4. hvis man ikke laver sine opgaver kunne man få tæsk. det var normalt dengang