Evolutie van de mens

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Evolutie van de mens by Mind Map: Evolutie van de mens

1. Australopithecus

1.1. 1.20-1.50 meter groot

1.2. Grote schedel inhoud

1.2.1. Menselijk gebit

1.3. Wordt als voormens beschoud

1.4. aten voornamelijk vlees

1.5. Afrika

1.6. Ongeveer 5 en 1 miljoen jaar geleden

1.7. Werktuigen

1.7.1. Er was spraken van eenvoudige werktuigen

2. Homo Habilis

2.1. 1.35 meter groot

2.2. Liep redelijk recht (ver naar voor gebogen)

2.3. At voornamelijk groeten en vlees

2.4. Habilis = handig

2.5. 2.8 tot 1.5 miljoen jaar geleden

2.6. Oost -Afrika

2.7. Werktuigen

2.7.1. Stenen ze zouden ook de eerste mensen zijn

3. Homo Erectus

3.1. 1.50 meter hoog

3.2. Liep reeds goed recht

3.3. Hersenvolume werd groter

3.3.1. Maakte schuilplaats en maakte daar kleren

3.4. At veel vlees

3.4.1. Ging op jacht in groep

3.5. Ze kende het vuur al en maakte het ook zelf

3.6. 1.9 miljoen tot 140.000 jaar geleden

3.7. Oost -Azië

3.8. Werktuigen

3.8.1. Stenen

3.9. uitvindingen

3.9.1. Vuistbijl

4. Neanderthal

4.1. 1.50-1.60 meter hoog

4.2. Honderdduizend jaar geleden

4.3. Midden-Oosten en Centraal Azië

4.4. Ze aten veel vlees

4.5. werktuigen

4.5.1. Vuistbijlen,scrabbers

4.6. Uitvindingen

4.6.1. Om leer soepel te wrijven

4.7. Geen voorouder

5. Homo Sapiens Sapiens

5.1. 1.70 meter hoog

5.2. 280.000 tot 350.000 jaar geleden

5.3. Ze leefden over de hele wereld

5.4. Vlees en groeten