PEMIKIRAN TAMADUN ISLAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PEMIKIRAN TAMADUN ISLAM by Mind Map: PEMIKIRAN TAMADUN ISLAM

1. KEILMUAN DAN PENDIDIKAN

1.1. HIERARKI ILMU

1.1.1. WAHYU

1.1.1.1. al-Quran

1.1.1.2. al-Sunnah

1.1.2. INSTITUSI

1.1.2.1. ulama'

1.1.3. AKAL

1.1.4. PANCAINDERA

1.1.5. INSTUISI

1.1.5.1. ilham

1.1.6. PENGALAMAN

1.2. KLASIFIKASI ILMU

1.2.1. ILMU FARDHU AIN

1.2.1.1. ilmu pengurusan diri

1.2.1.2. wajib ke atas semua orang

1.2.1.3. contoh

1.2.1.3.1. solat

1.2.1.3.2. puasa

1.2.1.3.3. zakat

1.2.2. ILMU FARDHU KIFAYAH

1.2.2.1. ilmu pengurusan masyarakat

1.2.2.2. sekurang-kurangnya seorang wakil

1.2.2.3. contoh

1.2.2.3.1. ilmu sains

1.2.2.3.2. ilmu pengurusan jenazah

2. POLITIK DAN PEMERINTAHAN

2.1. ASAS PEMERINTAHAN ISLAM

2.1.1. akidah

2.1.2. SYARIAH

2.1.3. AKHLAK

2.2. SUMBER PEMERINTAHAN ISLAM

2.2.1. AL-QURAN

2.2.2. AL-SUNNAH

2.2.3. IJMA'

2.3. CIRI UTAMA PEMERINTAHAN ISLAM

2.3.1. berdasarkan perlaksanaan syura'

2.3.2. berdasarkan garis yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan al-Sunnah

2.4. ASAS POLITIK ISLAM

2.4.1. HAKIMIYYAH ILAHIYYAH

2.4.1.1. kuasa menghakimi semua pada Allah

2.4.1.2. hukum hakam semua dari Allah

2.4.2. RISALAH

2.4.3. KHALIFAH

2.4.3.1. pengganti Rasulullah

2.4.3.2. bertanggungjawab memelihara kemurnian Islam dan mengekalkan keharmonian serta kestabilan umat Islam

2.5. PRINSIP UTAMA SISTEM POLITIK ISLAM

2.5.1. Rabbaniyah/Ilahiyyah

2.5.2. Al-Amanah (Amanah)

2.5.3. Al-'Adalah (Adil)

2.5.4. Al-Musawah (Persamaan)

2.5.5. Al-Musyawarrah (Mesyuarat)

2.5.6. Al-Hurriyyah (Kebebasan)

2.5.7. Al-Mas'uliyyah (Bertanggungjawab)

3. EKONOMI

3.1. satu sains sosial yang mengkaji masalah-masalah ekonomi manusia yang didasarkan kepada asas dan nilai Islam

3.2. JENIS PEMILIKAN

3.2.1. INDIVIDU

3.2.2. UMUM

3.2.3. NEGARA

3.3. KAEDAH PEMILIKAN

3.3.1. JUAL BELI

3.3.1.1. menukar harta dengan harta mengikut cara tertentu

3.3.2. WASIAT

3.3.2.1. hasrat atau keinginan yang dizahirkan secara lisan atau bertulis oleh seseorang mengenai hartanya untuk diurus selepas berlaku kematiannya

3.3.3. WAKAF

3.3.3.1. menahan sesuatu harta yang boleh diambil manfaat daripadanya untuk digunakan pada tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah

3.3.4. HADIAH

3.3.4.1. memberi milik tanpa sebarang gantian

4. SOSIAL

4.1. DASAR ISLAM

4.1.1. MENGENAI WANITA

4.1.1.1. hak kemanusiaan

4.1.1.2. hak untuk hidup, perlindungan, dan harta yang sewajarnya

4.1.1.3. hak mendapat balasan dan ganjaran amal

4.1.1.4. hak untuk belajar

4.1.1.5. hak untuk berkahwin

4.1.1.6. hak sebagai ibu

4.1.2. MENGENAI KANAK-KANAK

4.1.2.1. hak dipelihara dan didik dengan sempurna oleh ibu bapa

4.1.2.2. hak mendapat kasih sayang

4.1.3. MENGENAI KEIBUBAPAAN

4.1.3.1. kewajipan ibu bapa kepada anak

4.1.3.1.1. mendidik ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah

4.1.3.1.2. menyediakan tempat perlindungan

4.1.3.1.3. mengawasi pergerakan dan perkembangan anak-anak

4.2. ASAS HUBUNGAN ISLAM

4.2.1. ta'aruf (saling mengenali)

4.2.2. tafahum (persefahaman)

4.2.3. ta'awun (saling membantu)

4.2.4. ukhuwah (persaudaraan)

4.2.5. mahabbah (saling berkasih sayang)

4.2.6. tadhamun (saling jamin menjamin)

4.3. KEJIRANAN

4.3.1. tidak menyakitkan hati jiran

4.3.2. berlapang dada dengan jiran

4.3.3. ziarah menziarahi

4.3.4. saling menghormati

4.3.5. mengambil berat dan mengambil tahu