Електронна таблиця (ET) - це програма, призначена для опрацювання даних, наведених у вигляді табл...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Електронна таблиця (ET) - це програма, призначена для опрацювання даних, наведених у вигляді таблиці, бухгалтерського, економічного чи статистичного харак¬теру, а також для автоматизації математичних обчислень. by Mind Map: Електронна таблиця (ET) - це програма, призначена для опрацювання даних, наведених у вигляді таблиці, бухгалтерського, економічного чи статистичного харак¬теру, а також для автоматизації математичних обчислень.

1. ПОСИЛАННЯ НА УРОК

2. Основні функції програм Excel або, як її ще називають, табличного процесора Excel:

2.1. введення і редагування даних, автоматизація введення; форматування табличних даних;

2.2. виконання обчислень за формулами;

2.3. аналіз табличних даних (виведення поміжних і загальних підсумків, створення зведених таблиць, добір параметрів, прогнозування розв’язків);

2.4. графічне зображення даних (побудова графіків, діаграм; уведення малюнків. Відео матеріалів, географічних карт);

2.5. робота із списками (упорядкування і фільтрація записів, пошук даних);

2.6. колективна робота з таблицями (обмін файлами в локальній мережі, спільне використання і захист даних, обмін інформацією через Інтернет);

2.7. розробка програмних додатків, заснованих на вбудований мові програмування VBA (Visual Basic for Applications).

3. Елементи інтерфейсу програми MS Excel

3.1. Кнопка Microsoft Office

3.2. Кнопки запуску діалогових вікон (піктограми)

3.3. Рядок заголовку

3.4. Рядок формул.

3.5. Полем імен

3.6. Смуги вертикальної і горизонтальної прокрутки

4. Області вікна Microsoft Excel при стандартному налаштуванні:

4.1. 1. Вкладка Файл.

4.2. 2.Панель швидкого доступу.

4.3. 3.Поле завдання імені об'єкта.

4.4. 4.Рядок формул.

4.5. 5. Кнопки управління основним вікном програми.

4.6. 6.Заголовки стовпців таблиці.

4.7. 7.Номери рядків таблиці.

4.8. 8.Навігатор по листам книги.

4.9. 9.Рядок стану.

4.10. 10. Стрічка інструментів.

5. ПОСИЛАННЯ НА УРОК 2

6. ПОСИЛАННЯ НА УРОК 3

7. ПОСИЛАННЯ НА УРОК 4

8. ПОСИЛАННЯ НА УРОК 5

9. ПОСИЛАННЯ НА УРОК 6