Поведінка Споживача

Виконала Орлова Олександра

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Поведінка Споживача by Mind Map: Поведінка Споживача

1. Процес прийняття рішення

1.1. 1 Визнання потреби

1.1.1. коли споживач визнає, що в нього є незадоволена потреба, яку він хочу задовільнити. Наприклад, купівля власного житла людиною, яка мешкає в орендованій квартирі

1.1.1.1. Базові потреби

1.1.1.1.1. це потреби в матеріальних умовах і засобах життя, у спілкуванні, пізнанні, діяльності й відпочинку

1.1.1.2. Похідні потреби

1.1.1.2.1. формуються на основі базових. До них належать естетичні потреби, потреба в навчанні

1.1.1.3. Вищі потреби

1.1.1.3.1. включають насамперед потреби у творчості й творчій праці

1.2. 2 Пошук інформації

1.2.1. після того як споживач визнає потребу починаєтьяс пошук інформації про можливі варінти задоволення потреби

1.2.1.1. Внутрішній пошук інф

1.2.1.1.1. споживач застосовує власні знання та спогади про продукт або послугу( або ін), яку отримав за свій життєвий досвід

1.2.1.2. Зовнішній пошук інф

1.2.1.2.1. споживач "черпає" інформацію поза власними знаннями для прийняття рішення про покупку

1.3. 3 Порівняння альтернатив

1.3.1. як тільки споживач пройшов 1 та 2 етапи- він\вона починає преглядати можливі опції та взважує альтернативи

1.3.1.1. Споживач використовує свою свідомість або підсвідомість для шкидкого і найбільш ефективного вибору однієї з альтернатив

1.3.1.1.1. (наприклад, при виборі засобу для освітленого волосся споживачі підсвідомо фбо свідомо обирають засоби у фіолетових пляшках)

1.4. 4 Придбання і споживання

1.4.1. Прийняття споживачем рішення про покупку і сам процес придбання і споживання

1.5. 5 Оцінка результатів

1.5.1. відчуття споживача після покупки і споживання\ використання і висновки Наприклад при купівлі несмачної шоколадки споживач ніколи не придбає її більше

1.5.1.1. Лояльний клієнт

1.5.1.1.1. Споживач задоволений покупкою та може придбати товари\ послуги фірми повторно

1.5.1.2. Незадоволений клаєнт

1.5.1.2.1. Споживач, який більше не повторить покупку та не буде рекомендувати товар іншим

2. Фактори, які впличають на процес прийняття рішень

2.1. Фізіологічні

2.1.1. Мотиви

2.1.1.1. Потреба чи бажання які достатньо сильні для того, щоб спожив їх задовільниі

2.1.2. Поведінка

2.1.2.1. на скільки сильні емоції товар викливає у спживача та тенденції поведінки відносно товару

2.1.3. Сприйняття

2.1.3.1. процес у якому споживач обирає та інтерпритує інформацію щоб сформувати свою думку про товар

2.1.4. "Вивчення"

2.1.4.1. зміна думки та сприйняття товару через процес використання.

2.1.5. Стиль життя

2.1.5.1. Спосіб у який спожив витрачє свої час та грошу

2.2. Соціальні

2.2.1. Сім'я

2.2.1.1. велика кількість рішень про покупку залежать від можливості використання їх всією родиною (наприклад, страховка для всієї родини)

2.2.2. Культурний фон

2.2.2.1. база соц факторів, які впливають на рішення і базують на спільних значеннях, моралях, вірі, цінностях для окремої групи споживачів (наприклад, кошерні товари)

2.2.3. Референтна група

2.2.3.1. одна або декілька осіб, з яких інші споживачі "беруть приклад"

2.3. Ситуаційні

2.3.1. Ситуація з покупкою

2.3.1.1. психологічний чи соціальний чинник, який може змінитися у конкретній ситуації покупки

2.3.2. Торгова ситуація

2.3.2.1. коли споживач готовий придбати, але втрачає бажання по прибуттю до магазину

2.4. "Маркетинговий мікс"

2.4.1. Продукт

2.4.2. Розташування

2.4.3. Ціна

2.4.4. Реклама

3. Типи поведінки при рішенні про купівлю

3.1. Складна купівельна поведінка

3.1.1. коли високий ступінь залучення супроводжується істотними відмінностями між різними марками і типами прод

3.2. Невпевнена купівельна поведінка

3.2.1. наприклад, коли продукт коштує дорого, його покупка пов'язана з ризиком

3.3. Звична купівельна поведінка

3.3.1. за умови низького залучення споживача і невеликої різниці між різними продуктами

3.4. Пошукова купівельна поведінка

3.4.1. коли низький ступінь залучення споживачів супроводжується істотними відмінностями між різними прод

4. діяльність, спрямована на придбання, споживання і розпорядження продуктами і послугами, включаючи процеси прийняття рішень, які передують цим діям і слідують за ними.

5. Моделі купівельної поведінки

5.1. Спонукальні фактори маркетингу та інші подразники

5.1.1. наприклад, товар, ціна, методи розподілу товарів, стимулювання збуту, реклама, політична ситуація, розвиток культури та інше

5.2. «Чорна скриня» свідомості покупця

5.2.1. особисті характеристики, які впливають на сприйняття стимулюючих заходів з відповідною реакцією на них

5.2.2. процес прийняття рішення споживачами, який і визначає його купівельну поведінку

5.3. Відповідні реакції покупця

5.3.1. купівельна поведінка та надання переваг певним постачальникам

6. Купіввельна поведінка при новому товарі

6.1. 1 Усвідомлення

6.1.1. споживач дізнається про новий товар\ послугу, але має недостатньо інформації про неї

6.2. 2 Зацікавленність

6.2.1. Споживач шукає інформацію про новий продукт ( наприклад, в інтернеті, через знайомих або навіть просто читаючи етикетку0

6.3. 3 Оцінка

6.3.1. споживач вирішує чи спроба нового товару має сенс

6.4. 4 Спроба

6.4.1. споживач пробує новий товар та визначає його цінність

6.5. 5 Прийняття

6.5.1. споживач приймає рішення чи додати товат\ послугу до свого "постійного кошика" та робити регулярні покупки чи ні