Правила оформлення письмової роботи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Правила оформлення письмової роботи by Mind Map: Правила оформлення письмової роботи

1. Аркуш білого паперу формату А4 (210  297 мм)чи формат у межах від 203  288 до 210  297 мм

2. Через 2 міжрядкових інтервали до 30 рядків на 1 ст.

3. Обсяг

3.1. Реферату - 15-20 ст.

3.2. Курсових робіт - 20-25 ст.

3.3. Кваліфікаційних робіт - 40-50 ст.

3.4. Дипломних робіт - 50-70 ст.

4. Структура роботи

4.1. Зміст

4.1.1. Крапка в кінці заколовку не ставиться

4.2. Вступ

4.3. Розділи і підрозділи основної частини

4.3.1. Друкують маленьки літерами (перша велика) з абзацного виступу

4.3.2. Абзацний виступ повинен бути однаковим = 10 см

4.4. Висновки

4.4.1. Розміщуються у нижній частині сторінки, їх не переносять на настпну сторінку

4.5. Список використаної літератури

4.5.1. Посилання в тексті письмової роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками

4.5.2. У порядку появи посилань у тексті

4.5.3. В алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків

4.5.4. У хронологічному порядку

4.6. Додатки

4.7. Ілюстрації й таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту...

4.7.1. Ілюстрації позначають словом "Рис."

4.7.2. Номер, назва, пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією

5. Першою сторінкою п.р. є титульний аркуш