Kemi (Nellie 1.p)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kemi (Nellie 1.p) by Mind Map: Kemi (Nellie 1.p)

1. Grundstoffernes periodiske system (Det er en tabel, hvor at grundstofferne står i orden efter atom numrene)

1.1. Atomnummer ( Det viser hvor mange protoner der findes i atomkernen)

1.2. Atommasse (Det viser atomets masse)

1.3. Hovedgruppe (Det fortæller om alle atomer har de samme elektronbesætning i yderste skal)

1.4. Grundstof ( Det er kemisk stof som består af atomer)

1.4.1. Elektron ( Det er en negativ ladning, byggesten til atomer)

1.4.1.1. Oktettregel (Det er når et molekyle vil have 8 elektroner i yderste skal. Det kan den få enden ved at optage eller afgive elektroner)

1.4.1.2. Ion ( Det optager eller afgiver elektroner)

1.4.1.2.1. Ionforbindelse (Det er et andet ord for salt. Når 2 grundstoffer har opfyldt oktantreglen, så er det en ionforbindelse)

1.4.1.2.2. Ionbinding (forbinder mellem ioner)

1.4.1.3. Elektronparbinding (Det er det der gør at atomer kan hænge sammen og blive til molekyler)

1.4.1.3.1. Redoxreaktion ( Det er når elektroner overføres fra et til et andet stof)

1.4.2. proton ( Det er en positiv ladning, som er byggesten til atomer)

1.4.2.1. Ion (Det er noget der optager eller afgiver

1.4.3. Carbon (Carbon (C) er i 4 hovedgruppe i det periodiskesystem)

1.5. Periode (Det periodiske system er opdelt i perioder, f.eks i metaller og ikke-metaller)

1.6. Kulhydrat ( Det er bygget af 3 grundstoffer Carbon, oxygen og hydrogen)

2. Atom (Det er en meget lille enhed. Det er den mindste del af et grundstof, som ikke kan deles op)

2.1. Forbindelse (Det er en kemisk forbindelse, der består af flere forskellige atomer)

2.2. molekyler (De kan bestå af en eller flere atomer)

2.2.1. Hydrolyse ( Det er når vand og molekyler reagere, som bliver opløst til mindre molekyler.

3. Organisk kemi (Det indeholder kulstoffet Carbon, derfor er det organisk)

3.1. Carboxylsyre ( Er sure organiske forbindelser som har én eller flere Carboxylsyre)

3.2. Uorganisk kemi ( Det er en hvilken som helst kombination af grundstoffer)

4. Polært eller upolært (Hvor Atomer låner elektroner til hinanden. Elektroegativitet)

4.1. Polært ( 0,5-2,0)

4.2. Upolært (0,0-0,5)

5. Reaktionsskema ( Det er når man skal sørger for at der er lige mange atomer og ioner på hver side)

6. Stofklasse (Det er når man deler op i forskellige stoffer)

6.1. Alkohol (Er bl.a. i stofklssen, alkohol indeholder (-HO))

6.1.1. Alkan (Det er et organisk stof, der har et x-antal Carbon atomer der er bundet med hinanden i enkeltbindinger)

6.1.1.1. Alken ( Der er kun en dobbeltbinding, formel er CnH2N)

7. Syre/base-reaktion ( Det er når en reaktion så opstår der hydron)

8. Forbrændingsreaktion ( Det er når der sker en kemisk reaktion, når carbonhydrid og oxygen reagere med hinanden)

9. fedt ( triglycerider er det mest alm. fedtstof, so består af 3 fedtsyrer)

10. Kondensation (Det er når et stof går fra gas til en væskeform)