Mette Andersen, 44 år gammel - skelrose

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mette Andersen, 44 år gammel - skelrose by Mind Map: Mette Andersen, 44 år gammel - skelrose

1. Netværk: Mikkel(13 årige søn), veninde hun snakker i tlf. med. og sundhedspersonale.

1.1. I den forbindelse vil jeg som SSA have fokus på Mette og hendes nuværende situtation og starte med at danne en relation til Mette for at hun opbygge et arbejde. Det vil jeg gøre ved en motiverende samtale.

1.1.1. Jeg vil snakke med Mette omkring hendes sygdom give hende lidt viden og give hende lidt patient udd. for at Mette får en forståelse omkring hvorfor at sygeplejesken og hjælperne fortæller hende omkring de hjælpemidler som de påtænker. Det vil også hjælpe mette på sigt og måske give hende mere overskud ved at få den nødveninde hjælp ude fra så hun ikke ligger alt ansvaret på Mikkel. Han skal have lov til at være teenager med få pligter.

1.2. Interesser: lydbånd og radio

1.3. Jeg vil som SSA fortælle Mette hvor vigtige hjælpe midlerne er for os og vores arbejdsmiljø for at vi kan holde længere tid til at gå på arbejde uden at ødelægge os selv. For hvis hun vil have vores hjælp skal vores arbejds område også være korrekte eller må vi tilsidst sige at hun ingen hjælp kan modtage og det vil forværre Mettes tilstand som den er nu.

1.3.1. Nogle af hjælpmidlerne som fx, toilet forhøjer og plejesengen kan være med til at gøre sådan at ergoterapeuten kan træne Mette at få hjælp til at komme fra seng eller toilet og hen i kørestolen med hjælp fra plejepersonalet.

1.3.1.1. SSA vurdere at det vil være en rigtig god idé at Mikkel kommer ud og danner nogle relationer med jævnaldrenede. Da det er et forstort ansvar Mikkel har der hjemme. Det er et godt forslag som Erik er kommet med omkring efterskole. Det vil jeg også tage en snak med Mette om at hun kan få visiteret den hjælp som er nødvendig selv om at mikkel ikke er der.

2. Jeg vil gå ind som SSA og argumentere for at det er vigtig at Mette for hjælp til at få skiftet bleen noget oftere for at forbygge at der ikke opstår andre komplikationer fx urinvejsinfektion.

3. Jeg vil snakke med egen læge kom der evt skal laves nogle ændringer i fx medicin eller bevillig af bleer.

4. Jeg vil snakke med skelrose sygeplejersken om at lave et samarbejde så at vi kan opdatere hinanden på Mettes nuværende situation.

5. Jeg vil snakke med Mette omkring hvad det er for nogle følelser Mette har omrking hendes situation og snakke med hende om nogle af de forslag som jeg har beskrevet omkring at få mere hjælp i hjemmet. bla også til personlig hygiejne omkring nedre toilette.