Modern eszközök

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök by Mind Map: Modern eszközök

1. oversharing

1.1. órán kialakítani, hogy ki mit mondhat el magáról interneten

1.2. képzeljék magukat egy híres matematik helyébe, és írják le, mit mondanának magukról

1.3. veszélyek tudatosítása

2. cybermobbing

2.1. megbeszélni, hogyan lehet ellene tenni

2.2. hogyan lehet megelőzni

2.3. miért nem szabad ilyet csinálni

3. online viselkedéskultura

3.1. viselkedési szabályok gyűjtése

3.2. valóságos, és online viselkedéskultúra közötti különbségek keresése

3.3. helytelen viselkedési formák gyűjtése

4. digitális szakadék/esélyegyenlőség

4.1. akinek nincs otthon számítógépe vagy internete, azt az iskolában megtanítani ezeknek a használatára

4.2. tanulók az informatikaórán tanultakat meséljék el olyan felnőtteknek, akik nem értenek a számítógépekhez

4.3. informatikatörténet tanítása, hogy meglássák, hogy amibe ők beleszülettek, az régen nem volt

5. technofilia/tecnofóbia

5.1. vita technofil és technofób diákok között

5.2. technofil tanulók hozzászoktatása a számítógépekhez

5.3. matematika probléma megoldása többféle módon (pl. szerkesztés kézzel illetve Geogebrával)

6. ingerfalók

6.1. több feldattal is lehet egyszerre foglalkozni órán, diákok választhatnak, melyiken dolgoznak éppen

6.2. interneten keresztül megbeszélhetik egymással a problémáikat a feladattal kapcsolatban

6.3. fülhallgatóval hallgathatnak zenét óra közben

7. multitasking

7.1. feladatokat nem lineárisan beszéljük meg, hanem váltogatva

7.2. tanóra alatt írjanak véleményt a tananyagról

7.3. multitasking fogalmának tanítása

8. mobil tanulás

8.1. hiányzók otthonról bekapcsolódhatnak az órába

8.2. jó időben nem kell a tanteremben maradni

8.3. projekt munka

9. mikroblog

9.1. tegyenek fel kérdéseket

9.2. mindenki foglalja össze mit tanult az órán

9.3. tananyag lényegének kiemelése

10. podcasting

10.1. tanulmányaikkal kapcsolatban készítsenek ilyet

10.2. szabadon választott témáról készítsenek ilyet, hogy jobban megismerjem őket

10.3. híres matematikus helyébe képzeljék magukat, és az ő nevében készítsenek ilyet

11. digtális tananyag

11.1. diákok megadott témából készítsenek digitális tananyagot a többieknek

11.2. Geogebra tananyagok felhasználása

11.3. animációk felhasználása

12. wikipédia, wikik

12.1. wikipédia használata, hivatkozások tanítása

12.2. együtt szerkesztett wiki

12.3. keressenek hamis információkat wikipédián

13. címkézés

13.1. témák közötti kapcsolatok feltárása

13.2. összefoglalás, rendszerezés, a füzetükben is címkézzenek

13.3. szöveg lényegének kiemelése

14. webergonómia

14.1. miért fontos az akadálymentesítés?

14.2. ergonomikus weblapszerkesztés

14.3. gyűjtsenek példákat ergonomikus weblapokra

15. RSS

15.1. házifeladat feladása RSS-en keresztül

15.2. informatikai hírek követése

15.3. matematikai hírek követése

16. eBook

16.1. olvasásra szoktatás, az is olvasson, aki állandóan a számítógép előtt ül

16.2. szövegszerkesztéshez szöveg

16.3. nehezen elérhető könyveket eBook formájában olvasni

17. geotagging

17.1. gyűjtsenek ilyen képeket az iskola környékéről

17.2. képek kategorizálása

17.3. adjanak egymásnak rejtvényeket, amiben megadják a koordinátákat, a többieknek pedig képet kell keresni

18. online játék

18.1. online játékokhoz hasoló játék programozása

18.2. olyan játékokkal játszanak, amik fejlesztik a matek tudásukat

18.3. programozást előkészítő játék (pl. http://www.freewebarcade.com/game/light-bot/ )

19. ePortfólió

19.1. órán készített programok gyűjtése

19.2. elkészített dokumentumok gyűjtése

19.3. mutassák be kedvenc videóikat egy portfólióban

20. geocaching

20.1. osztálykirándulásra játék

20.2. rejtsenek el valamit, és írják fel a koordinátáit

20.3. gömbi koordinátázás

21. Prezi

21.1. összehasonlítás PowerPointtal

21.2. Prezi használatának tanítása

21.3. matematika történetről készítsenek bemutatót

22. Google Art Project

22.1. festmények szimmetriájának vizsgálata

22.2. aranymetszés, arányosságok

22.3. matematikához kapcsolódó festmények keresése

23. Google dokumentumok

23.1. összehasonlítás Worddel

23.2. összehasonlítás Excellel

23.3. közösen szerkesztett előadás valamilyen témáról

24. okostelefon

24.1. információgyűjtés internetről

24.2. oktatóprogramokat lehet rajta játszani

24.3. programozás okostelefonra

25. interaktív asztal

25.1. közös geometriai szerkesztés

25.2. közös Scratch program írása

25.3. gondolattérkép készítése matematikai fogalmakról