Modern eszközök (Lékai Zsófia)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök (Lékai Zsófia) by Mind Map: Modern eszközök (Lékai Zsófia)

1. Digitális bennszülöttek

1.1. akik a számítógép, internet előtt nőttek fel

1.2. tanulói elvárások megváltozása

1.3. mobilak, mobilisak

1.4. gyorsak, nyitottak, információdúsítottak

2. eLearning

2.1. online tanulási környezet

2.2. számítógéppel támogatott távtanulás és - tanítás

2.3. linkek idegen nyelvű videókhoz

2.4. fórum: viták, beszélgetések indítása

3. Mikroblog

3.1. rövid terjedelmű bejegyzések megosztása

3.2. hasonló érdeklődésű emberekkel való kapcsolattartás

3.3. mikroblog az órán: hivatkozások, videók, képek megosztása

3.4. kooperáció

3.5. csoportmunka

4. Interaktív tábla

4.1. multimédia elérése

4.2. motiváció

4.2.1. érdekes és szórakoztató

4.3. tankönyvek interaktív táblára kifejlesztett változata

4.3.1. változatos feladatok

4.3.2. tanár által könnyen létrehozható, kreatív feladatok

5. Wikipédia és wikik

5.1. közösségi tudásbázis

5.2. kooperatív munka támogatása

5.3. szerkeszthetőség (bárki)

5.4. hasznos információforrás

6. Prezi

6.1. online gondolatmegosztás

6.2. egyszerű hozzáférhetőség

6.3. kiselőadások készítése

7. Videómegosztó szolgáltatások

7.1. videók letölthetőek

7.2. nem veszi igénybe az iskola számítógépes kapacitását

7.3. változatos segédanyagok

7.3.1. angolóra: hallásértés, kiejtés fejlesztése

8. Okostelefon

8.1. mobilitás

8.2. szótár használata

8.3. GPS-tanulmányi kirándulás

9. Közösségi portál

9.1. ismerősökkel, osztálytársakkal való kapcsolattartás

9.2. csoport létrehozása

9.3. Videók, hivatkozások megosztása

10. Online fogalomtérképek

10.1. szókincs fejlesztése, bővítése

10.2. egy kulcsszóhoz kapcsolódó fogalmak, összefüggések

10.3. szövegfeldolgozáshoz, szövegalkotáshoz

11. Digitális szakadék

11.1. emberek csoportjait választja el IKT szempontjából

11.1.1. használati megosztottság

11.1.2. hozzáférési megosztottság

11.2. áthidalás: okostelefonok

11.3. digitális írástudás

12. Mobil tanulás

12.1. bárhol, bármikor

12.2. eszközigényes: IKT eszközök

12.3. sokféle tevékenység, játékos tanulási forma

13. eBook

13.1. elektronikusan letölthető könyvek (idegen nyelvű is!)

13.2. környezetbarát tanítás-tanulás

13.3. Mobilitás

13.3.1. egyszerűbb, mint nyomtatott könyveket cipelni

14. Web 1.0-Web 2.0

14.1. web 1.0: olvasott web (nem lehet reflektálni)

14.2. web 2.0: írott és olvasott

14.2.1. közösségre épül

14.2.2. tartalmat a felhasználók töltik fel/véleményezik/szerkesztik

14.2.3. interaktív

15. Netokrácia

15.1. internet+arisztokrácia

15.2. kiterjedt kapcsolatrendszer fenntartása

15.3. naprakész információkkal való rendelkezés

16. Digitális írástudás

16.1. számítógépes ismeretek

16.2. internet, hálózatok általános ismerete

16.3. multimédiás alkalmazások ismerete

17. Internetbiztonság

17.1. védelem a világhálón (főként gyerekek védelme)

17.2. oktató, felvilágosító célú kisfilmek

17.3. számítógép jelszavakkal történő levédése

17.4. továbbítandó adatok kódolása

18. Projekt-virtuális tanulási környezet által támogatottan

18.1. változatos, különleges módszer

18.2. egy megadott témához kapcsolódó produktum elkészítése

18.3. csoportmunka: kooperáció; szociális készségek fejlesztése

18.3.1. angolóra: angol nyelvű ország bemutatása plakát elkészítésével

18.4. tanulóközpontú: a tanuló igényeit (pl. érdeklődés) veszi figyelembe

19. Varázstoll

19.1. beviteli eszköz

19.2. kézírás, ecsetvonás digitalizálása

19.3. digitalizált jegyzetek készítése

19.4. csoportmunka-jegyzetek azonnal megoszhatóak

20. Technofóbia

20.1. legújabb technikai vívmányoktól való félelem

20.2. negatív hozzáállás az újításokhoz

20.3. technikai újítás=értékpusztítás

21. Technofília

21.1. technológiai változások -> pozitív társadalmi változások

21.2. új technikai vívmányok lelkes alkalmazása

21.3. pozitív hozzáállás az újításokhoz

22. Virtuális valóság

22.1. virtual reality

22.2. számítógép által létrehozott, mesterséges világ

22.3. valóságban nem létezik

23. Digitális tananyag

23.1. tananyag digitalizált változata

23.2. SDT-tantárgyakra lebontva

23.3. Smart Notebook program

23.4. képernyőrögzítő programok

23.5. digitális szépirodalmi és sajtótermékek

24. Online játékok

24.1. IKT kompetencia fejlesztése

24.2. különböző (logikai, stratégiai, nyelvi stb.) készségek fejlesztése

24.3. motiváció

25. Blog

25.1. olvasónapló

25.2. élménybeszámoló

25.3. tanári blog