Webes eszközök a matematika és fizika tanításában

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Webes eszközök a matematika és fizika tanításában by Mind Map: Webes eszközök a matematika és fizika tanításában

1. konnektivizmus

1.1. változatosabb tananyagokhoz való hozzáférés

1.2. érdekes ötletek, feladatok megosztása a kollégákkal

1.3. távolabbi kollégáktól kaphatunk visszajelzést a saját ötleteinkre, fejlesztéseinkre

2. Interaktív asztal

2.1. szerkesztési feladatok matematikából, eredmény megtekintése interaktív táblán

2.2. sorba-rendezéses feladatok megoldása csoportmunkában

2.3. Venn-diagramos

3. digitális tananyag

3.1. diák felkészülését segíti egy kiselőadáshoz

3.2. segíti a tanár felkészülését, ötleteket adhat

3.3. továbbszerkeszthető, érdekességekkel készülhetünk az órákra

4. eLearning

4.1. tananyaghoz kötődő érdekességek megosztása

4.2. saját készítésű tananyagok, összefoglalók feltöltése

4.3. versenyfeladatsorok, gyakorló példasorok, mintadolgozatok megosztása a diákokkal

5. interaktív tábla

5.1. Geogebra szerkesztések matematika és fizikaórán

5.2. témaközi ellenőrző kérdések szavazórendszerrel

5.3. Sunflower szimulációk fizikából

6. mikroblog

6.1. osztálynak közös blog készítés (közösségépítés, információmegosztás)

6.2. tanári blog: a diákok feliratkozhatnak, előzetes információk a következő óráról, hasznos linkek közreadása

6.3. tudományos érdekességek megosztása, melyet az érdeklődő diákok követhetnek

7. okostelefon

7.1. óra közben is tudnak Internetezni a diákok, ez elvonhatja a figyelmüket

7.2. felhasználható: keresett információk, adatok óra közben gyorsan megkerestethetőek

7.3. szavazórendszer használatához eszközt nyújt

8. formatív értékelés és tanulói válaszadó rendszerek

8.1. az előző órán tanult új anyag megértésének ellenőrzése név nélkül

8.2. felmérhető, vannak e olyan diákok, akik a későbbiekben fizika vonalon mennének tovább, ha nincs, lehet könnyíteni az anyagon

8.3. osztályfőnökként a diákok igényeinek felmérése (milyen témák érdeklik, hova mennének kirándulni, melyik kísérőtanárt szeretnék, stb...)

9. Google dokumentumok

9.1. prezentációk készítése, megosztása

9.2. összefoglalók közös szerkesztése a diákokkal

9.3. feladatlapok szerkesztése, megosztása házi feladatként

10. online fogalomtérképek

10.1. házi feladatként elkészíteni egy-egy anyagrészhez

10.2. összefoglalás után, felkészülni a témazáróra

10.3. megosztható a kollégákkal

11. Prezi

11.1. tananyagrész frontális feldolgozása

11.2. diákok kiselőadása

11.3. a kidolgozott rész megosztható a kollégákkal, diákokkal

12. Realika

12.1. megértést segítő videók a diákoknak, otthoni vagy osztálytermi vetítésre

12.2. a feladatlapok segítenek a diákoknak ellenőrizni a tudásukat

12.3. feladat-ötletek a fizikaórákhoz

13. videomegosztó szolgáltatások

13.1. kísérletek videóinak megosztása

13.2. mások által megosztott kísérleti videók bemutatása órán

13.3. tananyaghoz kapcsolódó filmrészletek levetítése

14. Varázstoll

14.1. szerkesztési lépések vázlatának készítése interaktív táblára és papírra egyszerre

14.2. szerkesztési lépések vázlatának készítése feladatlapokra

14.3. továbbképzéseken kézzel készített jegyzet digitalizálása

15. Wikipédia és wiki

15.1. kiselőadásra való felkészülésben segíti a diákokat

15.2. tananyaghoz kapcsolódó érdekességek felkutatása

15.3. a Wikipédián lévő szaktárgyi cikkek szerkesztése, javítása, létrehozása

16. technofília-technofóbia

16.1. technofób kollégák ellenségeskedése az új módszerek miatt

16.2. technofil diákok túlzott rajongása (már nem érdeklik a hagyományos módszerek)

16.3. technofil tanár megváltásként üdvözöl minden új lehetőséget, elvet minden régi módszert

17. podcasting

17.1. fizikai kísérletek videóinak megosztása

17.2. osztálykiránduláson készült felvételek megosztása

17.3. tananyaghoz kapcsolódó filmrészletek megosztása

18. cybermobbing

18.1. osztályfőnökként odafigyelni, hogy ne legyenek kiközösített diákok

18.2. osztályfőnökként és szaktanárként is beszélgetni a gyerekekkel egymás elfogadásáról

18.3. ha tudomást szerzünk egy diák zaklatásáról, az ügyet megfelelően kell kezelni (beszélgetések, tájékoztatás, nyomon követés, stb...)

19. felhő (cloud computing)

19.1. Google dokumentumok közös szerkesztése a diákokkal

19.2. saját óravázlatok online tárolása

19.3. prezentációk online tárolása, megosztása diákokkal, kollégákkal

20. kollaboratív tanulás vs. egyéni munka

20.1. egy anyagrész feldolgozása, egymásnak való megtanítása

20.2. fizikából tananyaghoz kapcsolódó érdekességek után való közös kutatás

20.3. megoldásához kutatást igénylő feladatlap közös kidolgozása (választhatnak önálló és csoportos megoldás között)

21. projekt - virtuális tanulási környezet által támogatottan

21.1. egy fizikához kapcsolódó téma közös kidolgozása, Google dokumentumba szerkesztése

21.2. az adott témában alkotó matematikusok összegyűjtése Google prezentációban

21.3. az osztálykirándulás célvárosáról való kutatás

22. LLL paradigma

22.1. beszélgetések a gyerekekkel a tanulás fontosságáról, módszereiről, céljairól

22.2. felkelteni a gyerekek érdeklődését a matematika és fizika iránt

22.3. támogatni a tehetséges gyerekeket az egyéni úton való tanulásban

23. LCMS rendszerek

23.1. tananyagok tárolása saját felhasználásra

23.2. fizika és matematikaszakköri anyagok szervezése a diákoknak

23.3. matematika és fizikaversenyekkel kapcsolatos időpontok, elérhetőségek, webcímek, feladatlapok tárolása

24. virtuális tanulási környezet

24.1. önálló felkészüléshez a hiteles források megosztása a diákokkal (Realika, Sunflower, SDT, stb...)

24.2. felhívni a figyelmet az Interneten esetlegesen hibás információkra (ellenőrizzék több forrásból)

24.3. az órákhoz kapcsolódó anyagok megosztása az osztállyal (Google dokumentumok, osztályhonlap, tanári honlap, stb...)

25. ingerfalók

25.1. pozitív ingerfaló képes zenehallgatás közben is teljes értékűen részt venni a tanórán

25.2. a negatív ingerfalók figyelmét az órára kell irányítani teljesen

25.3. ingerfalók számára az IKT-s házi feladat a napi otthoni internethasználat közben is megoldható (adatgyűjtés, Realika, Sunflower, stb...)