JIT - Just in Time

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
JIT - Just in Time by Mind Map: JIT - Just in Time

1. Wat?

2. Methode

3. levering en productie op elkaar afstemmen

4. precies op tijd --> niets wordt opgeslagen

5. Voordelen

6. nauwelijks tot geen voorraden --> bespaart veel kosten

7. Minder arbeiders

8. geen reserveonderdelen

9. Nadelen

10. Hoe?

11. Kenmerken

12. minste verstoring --> kan alles platleggen

13. meer arbeidsongevallen

14. voorraadsysteem toepassen

15. Op ononderbroken lopende banen

16. Continu productie gemaakt

17. Kwaliteitsmanagement

18. Werknemer-betrokkenheid

19. gekeken naar de processen die waarde toevoegen aan het proces