Modern eszközök a pedagógiában

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök a pedagógiában by Mind Map: Modern eszközök a pedagógiában

1. Strengths

1.1. What are the strengths of your company?

1.2. What do other companies see as your strengths?

2. Pc -k

2.1. Tanári PC

2.2. Diák PC-K

3. IKT eszközök

3.1. Interaktív tábla

3.2. Multimédiás eszköz

4. Opportunities

4.1. Interesting trends in your niche?

4.2. What are the best opportunities?

5. INFO

6. DIGTÁLIS BENNSZÜLÖTTEK

6.1. Strengths

6.1.1. What are the strengths of your company?

6.1.2. What do other companies see as your strengths?

7. DIGITÁLIS BEVÁNDORLÓK

8. New node

9. New node

10. DIGITÁLIS SZAKADÉK

10.1. Egy olyan szakadék, ami emberek csoportjait választja el egymástól az információs és kommunikációs technológiák szempontjából.

10.2. Például az internetet használni képesek, és nem képesek között van ilyen különbség.

10.3. Digitális megosztottságnak két formája alakult ki.

10.3.1. Hozzáférési megosztottság

10.3.1.1. Az emberek bizonyos réteget nem rendelkezett/rendelkezik digitális eszközökkel(mobil telefon, számítógép, internet stb.),és ezáltal le vannak maradva azok mögött, akik viszont igen

10.3.2. Használati megosztottság

10.3.2.1. Nem feltétlen azt jelenti, hogy ember csoportoknak nincs megfelelő technikai felszereltségük, hanem azt is, hogy nem tartanak rá igényt.

10.3.2.2. Az idősebb korosztály tagjai közt jellemzően kevesebb az olyan, aki érdekelt a mobiltelefon, számítógép, és internethasználatban.

10.4. Hiányzik a digitális írástudás.

10.4.1. Elengedhetetlen feltétele az internethasználatnak

10.5. Így jelentkezik egy szakadék a két korosztály között.

11. DIGITÁLIS ESÉLYEGYENLŐSÉG

12. Digitális írástudás

13. Digitális lábnyom

14. Digitális tananyag

15. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

16. New node