Handleplan Lotte (Face Time)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Handleplan Lotte (Face Time) by Mind Map: Handleplan Lotte         (Face Time)

1. Vurdering af Lottes funktionsevne & kendeskab til hendes livshistorie, samt udviklings potentiale. Snak med både personalet og den frivillige, så alle har den rette viden om Lotte.

2. Personalet introducerer Lotte til den frivillige

3. Alle parter i samarbejdet bedømmer i fællesskab indsatser og mål med Face Time opkaldet (vigtigt at videreformidle det)

4. Den frivillige og personalet snakker sammen og finder ud af hvad Lotte har brug for ift. Face Time opkaldet. Der skal sættes nogle retningslinjer.

5. Lotte bliver introduceret for programmet. (Face Time).

6. Lotte og personalet afprøver programmet sammen for at se om det fungere for hende. På den måde kan Lotte være selvhjulpen og selv laver aftaler med den frivillige på længere sigt.

7. Lotte afprøver programmet selv, mens en social og sundhedsassistent er med på sidelinjen for at tjekke at Lotte har styr på programmet og de funktioner man bruger.

8. Lotte aftaler selv tid med frivillig og prøver at få et opkald til at fungere uden hjælp

9. Undervejs i opkaldene bliver der evalueret, hvor den frivillig skriver noter ned og videregiver det til personalet. Herefter kan de snakke med Lotte omkring, hvordan det går med hende og selve programmet

10. Nu er Lotte blevet selvhjulpen, gennem en rehabiliterende tilgang fra personalets side og den frivillige og kan nu selv arrangere face time opkald udfra om hun føler hun har behov for social samvær med andre. På længere sigt kan det hjælpe Lotte så hun ikke videreudvikler hendes ensomhed, som kan ende ud i depression pba af denne specielle tid.