Kelahiran, Perkembangan dan Kemerosotan Tamadun Islam

Kelahiran, Perkembangan dan Kemerosotan Tamadun Islam

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kelahiran, Perkembangan dan Kemerosotan Tamadun Islam by Mind Map: Kelahiran, Perkembangan dan Kemerosotan Tamadun Islam

1. KELAHIRAN TAMADUN ISLAM

1.1. PEMANTAPAN AKIDAH

1.2. PEMBUDAYAAN ILMU PENGETAHUAN

1.3. PENEROKAAN ILMU AL-QURAN

2. KEMEROSATAN TAMADUN ISLAM

2.1. PERSELISIHAN ALIRAN FAHAMAN KEAGAMAAN

2.2. ANCAMAN MUSUH LUAR

2.2.1. Tentera Monggol serang (1256 Masihi)

2.2.2. Dijajah kuasa Barat - saki baki khazanah ilmu pengetahuan Islam dibawa balik dan dilupuskan.

2.2.3. Antara tempat tersebut ialah: Portugal, Belanda, London

2.3. PENYELEWENGAN DAN KERUNTUHAN AKHLAK

2.3.1. Tidak lagi mementingkan nilai takwa

2.3.2. Jawatan untuk penuhi hajat peribadi

2.3.3. Contoh: Khulafa Uthmaniyah di Turki berfoya - foya dengan arak dan wanita

2.4. KELEMAHAN PEMIMPIN

2.4.1. Andalusia - selepas kerajaan Bani Umaiyah runtuh

2.4.2. Pemerintah yang zalim, kuku besi dan menindas

2.4.3. Politik tidak stabil

2.4.4. Ekonomi yang lumpuh

2.5. BENCANA ALAM

2.5.1. Wabak penyakit, kemarau panjang, banjir besar, ribut taufan, tsunami, gempa bumi

3. PERKEMBANGAN TAMADUN ISLAM

3.1. KEYAKINAN UMAT TERHADAP AJARAN ISLAM

3.1.1. Mempelajari dan mengembangkan ilmu semasa dan futuristik

3.1.2. Pelbagai ilmu lama tinggalan Greek dan Yunani dipelajari

3.2. PEMERINTAH YANG BERTAKWA DAN BIJAKSANA

3.2.1. Kualiti untuk menjadi pemerintah

3.2.2. Takwa kepada Allah SWT, bijaksana

3.2.3. Pemimpin adil malahan cinta akan ilmu pengetahuan

3.3. SUMBER EKONOMI YANG LUAS DAN BANYAK

3.3.1. Zakat salah satu sumber kewangan Islam

3.3.2. Zakat menjadi pendorong untuk berusaha mencari harta

3.4. POLITIK YANG STABIL

3.4.1. Abad ke-8 sehingga ke-13 Masihi didominasi oleh umat Islam

3.4.2. Agama Islam tersebar luas sehingga sampai ke Alam Melayu

3.5. KEGIATAN KEILMUAN YANG MELUAS

3.5.1. Peranan institusi masjid

3.5.2. Para ilmuan terawal lahir dari institusi masjid

3.5.3. Universiti terawal berkembang aripada institusi masjid. Contoh: Universiti Al-Azhar

3.6. KEADILAN YANG MENYELURUH

3.6.1. Pemerintah Islam bersifat adil kepada semua rakyat

3.6.2. Orang bukan Islam diberi kebebasan

3.7. KETENTERAAN YANG KUAT

3.7.1. Menjamin keamanan dan keselamatan

3.7.2. Semangat jihad yang tinggi dan kental

3.8. KEDUDUKAN YANG STRATEGIK

3.8.1. Menguasai jalan perdagangan penting

3.9. PRASARANA YANG SEMPURNA

3.9.1. Menyediakan infrastruktur yang terbaik

3.9.2. Contoh: Pemerintahan Bani Umaiyah di Andalusia, jalan-jalan yang menghubungkan kota-kota diturapi batu dan diterangi lampu.

3.10. KETERBUKAAN KEPADA TAMADUN LAIN

3.10.1. Mengiktiraf tamadun lain yang baik dan bermanfaat untuk manusia

3.10.2. Contoh: Terjemah karya Yunani dan LAtin dalambidang falsafah dan perubatan ke bahasa Arab