fællesfaglige fokusområder

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
fællesfaglige fokusområder by Mind Map: fællesfaglige fokusområder

1. bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

1.1. vindenergi

1.1.1. vindmøller

1.2. Vandkraft

1.2.1. vandværker

1.3. solenergi

1.3.1. solceller

1.4. udnyttelse af klima

1.5. energityper

1.6. fjernvarme

1.7. bæredygtige resursor

1.8. fossile brændstoffer

1.8.1. råolie

1.8.2. Gas

1.9. forskellige kraftværker

2. Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

2.1. spildevand

2.1.1. rensninganlæg

2.1.1.1. nitrit, nitrogen, nitrat

2.1.1.2. kemisk rensning

2.1.1.3. biologisk rensning

2.1.1.4. mekanisk resning

2.2. drivhusgasser

2.2.1. methan

2.2.2. co2

2.3. drivhus effekt

2.4. ny istid?

2.5. global opvarmning

2.6. syreregn

3. sundhed og kost

3.1. vitaminer og mineraler

3.2. Kostvaner

3.3. Kosttilgænglighed

3.4. Sygdomme

3.4.1. Fedme

3.4.2. Hjerte kar sygdomme

3.5. Sport/ aktiv

4. Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

4.1. stråling

4.2. solen

4.2.1. uv-stråling

4.2.1.1. UV-a

4.2.1.2. UV-b

4.2.1.3. UV-c

4.3. radioaktiv

4.3.1. betastråling

4.3.2. gammastråling

4.3.3. alfastråling

4.4. ioniserede stråling

4.5. Cancer

4.6. magnetsime

4.7. atomkraft

4.7.1. Ulykker

4.7.1.1. tjernobyl

4.7.1.2. fukushima

4.8. Krigsførsel

4.8.1. Hiroshima

4.8.2. Nagasaki

4.9. atomkraftværker

4.10. ir-stråling

4.10.1. kan planter vokse

4.10.2. rolle i drivhuseffekt

4.10.3. kan man tabe sig?

4.11. radon og uran

5. Skal ikke bruges alligevel

5.1. Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

5.1.1. spildevand

5.1.1.1. nitrit, nitrogen, nitrat

5.1.1.2. phosphor

5.1.2. rensningsanlæg

5.1.2.1. kemisk rensning

5.1.2.2. biologisk rensning

5.1.2.3. mekanisk rensning

5.1.3. saltvand som drikkevand?

5.1.4. mars bebolige?

5.1.4.1. vand muligheder på mars?

5.2. produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

5.2.1. Økologisk landbrug

5.2.2. konventionelt landbrug

5.2.2.1. sprøjtemidler

5.2.3. Genbrug

5.2.3.1. vugge til vugge