Det sunde børneliv for alle

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Det sunde børneliv for alle by Mind Map: Det sunde børneliv for alle

1. Værdier

1.1. Boglig >< hands on

1.2. Åbenhed

1.3. At de må være børn

1.3.1. Lad børn være børn – lad dem prøve ting af og lære af det

1.4. Alle børn skal have de samme muligheder.

1.5. Selvtillid/selvværd – anerkendelse for den DU er.

1.6. At få lov at være den man er = forskellige læringsmiljøer = små + store.

1.7. Nye ting, anderledes ting

1.8. Nysgerrighed

1.9. Lige vilkår for alle børn (daginst, fritidsliv, ungdomsliv)

1.10. Det er vigtigt, at vi husker ”alle” og gør en særlig indsats for at alle får muligheder og også de ”sårbare” får kendskab til muligheder og støt-te i brugen af disse

1.11. Mulighed for læring og udvikling

1.11.1. Mulighed - kreativitet

1.11.2. Mulighed for at udfolde sig

2. Fokus på hele barnet fra 0-18 år

2.1. Vigtigheden for første kontakt til sundhedsplejersken – god relation

2.2. sammenhæng i barnets verdener – trygge relationer – mødes som den man er

2.2.1. En ikke sammenhængende indsats kan hæmme et sundt børneliv

2.3. Tidlig indsats – sprog, kost, motion.

2.4. Tidlig indsats

2.5. En sammenhængende ind-sats.

2.6. Huske individet, så de ikke bliver glemt i systemet.

2.7. Sammenhængende tænkning.

2.8. En politik der starter ved graviditeten

2.9. Forebygge og tage samtalen med de unge omkring alkohol og stoffer

2.10. Børnenes livsfaser

3. Trivsel

3.1. Robusthed

3.1.1. Føle sig i stand til at agere i alle arenaer – fysisk, psykisk, social og digitalt

3.1.2. Lære at tackle sin verden i forhold til:Modtage kritik Klare modgang (2)

3.2. Digitale kompetencer/dannelse

3.2.1. Skærmning mod stress – bl.a. pgr. Sociale medier.

3.2.2. Fokus på det digitale børneliv – robusthed, digitale strategier, digital dannelse, forældrerollen

3.3. Basale behov: Fysisk, psykisk, mentalt (Marslows behovspyramide).

3.3.1. Fysisk og psykisk trivsel

3.3.2. At man trives – både psykisk og fysisk (2) Mental sundhed

3.3.3. En bred forståelse af ”sundhed” – fysisk (7), mental (9), social. WHO- mental trivsel

3.3.4. Have det godt med sig selv

3.3.5. Et sundt børneliv, hviler på to ben – psykisk og fysisk trivsel

3.3.6. At man kan have det godt med sig selv

3.3.7. At være en god ven

3.3.8. At have betydning

3.4. Rammer

3.4.1. Trivsel i skolen, daginst, hjemme, foreningslivet

3.4.2. Struktur/forudsigelighed

3.4.3. God trivsel – i hjem og insti-tution.

3.4.4. Mobbefri institutioner

3.4.5. De rette rammer, hvor gode, sunde og lærerige læringsrum kan finde sted.

3.4.6. Udeskolen – alle skal ud.

3.4.7. Frisk luft indenfor

4. Bred enighed

4.1. Familie

4.1.1. Sunde familier

4.1.1.1. At det basale er på plads (hjemme-fra).

4.1.1.2. En tryg grobund – altså en god familie, hvor der er plads til alle

4.1.2. At man vokser op i en ”sund” familie – helt basal tryghed

4.1.3. FAMILIEN og sammenhænge til de professionelle

4.1.4. Familiefællesskab

4.1.5. Hæmmer: forældre der ikke tager/kan tage forældrerollen. Forældrekompetencer/hjælp til forældre. Forældreinddragelse. Skab rammerne for forældrene.

4.1.6. Børns trivsel og udvikling starter i familien. Forældre der ser og forstår deres børn

4.2. Tryghed

4.2.1. Trygt omsorgsmiljø.

4.2.2. Tryg tilknytning

4.2.3. Tryghed – grundlaget for et godt selvværd

4.2.4. Børn skal opleve tryghed både socialt og fagligt, så den bedste læring, trivsel og udvikling kan finde sted. Herunder fokus på FRI.LUFT.LIV

4.2.5. Børn oplever, at de er trygge både i deres hjem, i de inst. de færdes i og i deres nærområde/fritid

4.2.6. Tillid og tryghed i livet (2)

4.3. Krop

4.3.1. Mulighed for at indgå i foreninger (sports) (3) God foreningsliv, der giver forskellige tilbud.

4.3.2. Mulighed for at træffe sunde valg – ift. kost og motion. Motion helt fra starten

4.3.3. Muligheder for fritidsinteresser.

4.3.3.1. Fritidsaktiviteter/sport eller fordybende aktiviteter.

4.3.3.1.1. Fritidsaktiviteter

4.3.4. Fokus på årsagerne til fedme, rygning, mobning – behandl dem, ikke symptomerne på det usunde liv

4.3.5. Udeliv

4.3.5.1. Mulighed for at være ude i naturen og at have mulighed for fysiske bevægelser

4.3.5.2. Udeliv – sunde vaner

4.3.6. Kost/det gode måltid/ sundemadpakker

4.3.6.1. Kost og mulighed for dette! At børnene inddrages i betydningen af sund kost.

4.3.6.2. Kost /Kostpolitik

4.3.6.3. Kostpolitik – helt fra begyndelsen.

4.3.6.4. Sund kost og motion

4.4. Socialt aspekt

4.4.1. Fællesskab

4.4.1.1. Trivsel

4.4.1.1.1. At føle sig som en del af et fællesskab

4.4.1.1.2. Et godt fællesskab. Fællesskab – man hører til et sted og bliver accepteret, som den man er

4.4.1.1.3. At man har et godt socialt netværk (2)

4.4.1.1.4. Fællesskab – at man er vigtig.

4.4.1.1.5. Opdrag i at alle kan noget

4.4.1.1.6. Være en del af et sundt, positivt fællesskab (3) Ligeværdighed i fællesskabet

4.4.1.1.7. Et aktivt fritidsliv i en forening, hvor de indgår i et fællesskab

4.4.1.1.8. Der er plads til at være den man er

4.4.1.2. Udvikling/Kompetencer

4.4.1.2.1. Lære at tackle sin verden i forhold til: Deltage i fællesskaber

4.4.1.2.2. Den enkelte trives i nuet som barn og udvikler sine potentialer og sig selv som en del af fællesskabet

4.4.1.2.3. Gode sociale kompetencer.

4.4.1.2.4. Fokus på forskellighed. Det er ok ikke at være som de andre.

4.4.1.3. Hvad...

4.4.1.3.1. Sociale fællesskaber

4.4.1.3.2. Fællesskaber der er tilpas forpligtende

4.4.1.3.3. Gode muligheder for fællesskaber.

4.4.1.3.4. Gode relationer

4.4.1.3.5. Fællesskab – kammerater/venner

4.4.1.3.6. Rummelighed – plads til forskelligheder

4.4.2. Voksne/Forældre

4.4.2.1. Nok voksne til at se og ”gribe”/god normering

4.4.2.1.1. Nok voksne i daginst.

4.4.2.2. Rollemodeller

4.4.2.2.1. De voksne er gode rollemodeller for børnene og engagerer sig i dem

4.4.2.2.2. Stabile forbilleder

4.4.2.2.3. Gode relationer til betydningsfulde voksne (for forældre og børn)

4.4.2.2.4. Stabile forbilleder

4.4.2.3. Relationer

4.4.2.3.1. Nærværende og tydelige voksne

4.4.2.3.2. Stærk social trivsel for alle – mellem børn og mellem voksne

4.4.2.3.3. Gode relationer (børn/børn, børn/voksne, voksne/voksne)

4.4.2.3.4. Tillid til de voksne omkring sig (2)

4.4.2.4. Kompetence/uddannelse

4.4.2.4.1. At blive udfordret af ressourcestærke voksne

4.4.2.4.2. Kompetente voksne der trives og guider.

4.4.2.4.3. Digital dannelse hjemmefra

4.4.2.4.4. Medarbejdere/Personale

4.4.2.4.5. At børn og unge bliver set og hørt og mødt – helst dagligt.

4.4.2.4.6. Kompetente voksne

4.4.2.4.7. Støtte fra en voksen – flere

4.4.2.4.8. At de voksne omkring barnet samarbejder og spiller hinanden gode