Projektuge 8.i, Her skal I skrive 10 ting som I synes kan gøres bedre samt 10 ting som var godt.

Erfaringer fra projektugen 2020

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Projektuge 8.i, Her skal I skrive 10 ting som I synes kan gøres bedre samt 10 ting som var godt. by Mind Map: Projektuge 8.i, Her skal I skrive 10 ting som I synes kan gøres bedre samt 10 ting som var godt.

1. Ingen telefon

2. Ikke sidde med andre grupper

3. Ikke går i panik

4. Planlæg interviews ugen før projektuge.

5. Øve fremlæggelsen hver dag.

6. Gennemtænk problemstilling, hvad vil vi med det fx i forhold til produkt. Rød tråd.

7. Sæt krav og mål hele tiden. Vær konkret med mål i logbog.

8. Spørg om hjælp hos lærerne

9. Opbak hinanden, samarbejde. Peptalk hinanden.

10. Beløn godt arbejde

11. Bruge tiden effektivt i starten

12. Øve, øve, øve fremlæggelse

13. Læse mere om emnet. Brug eksperter.

14. Få fat i fagpersoner

15. Vær kreativ med produkt

16. Begynde at planlægge ugen før

17. Få besvaret spørgsmål fra problemstilling i konklusion

18. Gode stikord ved fremlæggelse

19. hej

20. God kommunikation i gruppen

21. Gode til at disponere tiden

22. Find et sted hvor der er gode arbejdsforhold fx ro

23. Sørg for at få skabt nogle gode møde- og arbejdstider.

24. find kæreste til natasja og sofie

25. Få aftalt hvem gør hvad i morgen i logbogen.

26. Ikke snakke med andre grupper.

27. Sørge for et godt samarbejde. Vi skal alle snakke med om opgaven.

28. Øve fremlæggelsen mere end man tror.

29. Sørg for blive for ukoncentreret. Tag eventuelt pauser og få noget frisk luft.

30. Mød til aftalt tid

31. Find ud af hvad produktet skal være en af de første dage.

32. Ændre evt. problemstillingen undervejs så der bliver en rød tråd

33. Få samarbejdet omkring rækkefølgen i planlæggelsen.

34. Sørg for at få en god tidsplan.

35. Få styr på problemstillingen ugen før.

36. Udnyt tiden bedre, undgå at overspringshandlinger

37. Få styr på kontakter. Kontakt nogle fagfolk i god tid, allerede ugen før.

38. Undgå at mødes på for mange forskellige steder.

39. Lav det meste de første dage så man undgår at blive overrumblet med tidsmangel

40. Vælg et delemne, der interesserer.

41. Sørg for at uddelegere arbejdet i gruppen bedre. Brug logbog.

42. Lad være med at høre musik.

43. Brug mere tid på produkt.

44. Find gode billeder til slides

45. Det var godt at arbejde på biblioteket. Der var stille.

46. Sørg for også at have det hyggeligt sammen fx med chips.

47. Sørg for at få hjælp af lærerne

48. Det er vigtigt at mødes fysisk og ikke over computeren/telefon.

49. Sørg for at der er en rød tråd når projektet afsluttes.

50. Øve fremlæggelsen mange gange.

51. Brug tiden godt, vent ikke til sidste øjeblik. Man skal yde før man kan nyde.

52. Sørg for at have liv og udstråling og øjenkontakt når man fremlægger.

53. Lav aftaler så alle ved hvad der sker. Forventningsafstemning.

54. Læs ikke op fra papiret. Brug istedet stikord.

54.1. Ikke kigge på Songül!!!

55. Snak højt ved fremlæggelsen.

56. Hav stikord til fremlæggelse.

57. Øv fremlæggelsen igennem.

58. Husk billeder og modeller, der forstærker pointen.

59. Spørg lærer eller andre om hjælp løbende i processen.

60. Lad være med at læse op fra papir/skærm.

61. Stop ikke op hvis du tror at det du har lavet ikke er godt. Tro på dig selv og din gruppe.

62. Ved uenighed lad være med at skændes. Accepter at man godt kan være forskellig. Mangfoldighed er en styrke!!

63. Vær kreativ ved produktet, men også faglig.

63.1. Overhold deadlines ved aflevering.

64. Lad være med at vælge et emne man ikke går op i. Det bider sig selv i røven.

65. Giv ikke op for tidligt.

66. Ved fremlæggelse skal man fremlægge sit eget emne, det man selv har skv har skrevet.

67. BRUG KILDER!!! Gem jeres egne holdninger, meninger og hvad I ellers synes, til konklusionen. I fremlæggelsen skal I tale om hvad eksperterne synes og mener. BRUG KILDER!!!