Op welke manier kan je het lerend vermogen van hybride docenten binnen het team MHA vergroten

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Op welke manier kan je het lerend vermogen van hybride docenten binnen het team MHA vergroten by Mind Map: Op welke manier kan je het lerend vermogen van hybride docenten binnen het team MHA vergroten

1. AANLEIDING(EN) VOOR DE WENSELIJK SITUATIE

1.1. Niveauverschil (pedagogisch en didactisch) wordt te groot tussen de docenten

1.2. Hybride docenten; Blijven up to date vakkennis (tacid knowledge)/ studenten worden met passie opgeleid voor het vak

1.3. Bij de 'oude' vakidioten generatie kloof wordt groter tussen docent en student (digitale tijdperk)

1.4. Alle neuzen dezelfde kant op

1.5. Betrokkenheid vergroten

1.6. Onvrede binnen het team over RIJk

1.7. Docenten beschikken niet over de juiste vaardigheden voor het inrichten en uitvoeren van RIJk onderwijs

1.8. het is lastig om begrip op te brengen voor de mentale staat van de student/ het puberbrein

2. ROL EN INVULLING VAN DE LEIDERSCHAPSFUNCTIES, PASSEND BINNEN DE KOERS

2.1. Visie is vooral gericht op de structuur, niet op de verschuiving van rol van docent naar coach

2.2. Teamleider; Geeft ruimte en vertrouwen, spreekt mensen direct aan, bedrijfsmatig leiderschap

2.3. Zelfsturende team; Qua vakkennis vullen de groepsleden elkaar aan, onderwijskundig niet.

2.4. Teamleider zelf is niet opgeleid tot 'onderwijskundige', inspireert de werknemers niet tot leren er heerst geen leercultuur

3. GEWENSTE SITUATIE

3.1. Persoonlijk leiderschap

3.2. Niet de structuur van het RIJk onderwijs is leidend bij de verandering, maar de cultuur

3.3. Aandacht naar de docent, de verschuiving van de rol van docent naar coach

3.4. Beter opgeleide docenten

3.5. Teamleider stimuleert docenten tot leren en blijven ontwikkelen

3.6. lerende cultuur

3.7. Samen beter worden als team

3.8. niveau wordt hoger en het verschilt wordt gelijk. Docenten beschikken over specifieke kennis (didactisch/pedagogisch

3.9. Taken worden gelijkmatig verdeeld

3.10. Hybride docent wordt opgeleid tot docent onder werktijd (zonder dat dit ten koste gaat van het aantal FTe

3.11. Hybride docent voelt zich verantwoordelijk en wilt zichzelf ontwikkelen op didactisch/pedagogisch gebied

3.12. Aandacht krijgen op de veranderende rol van de docent van de mbo student.

3.13. Iedereen lerend krijgen

3.14. 70:20:10

3.15. Teveel vakkennis en te weinig pedagogiek en didactiek

4. HUIDIGE SITUATIE

4.1. DE MATE WAARIN EN HOE AMBITIES EN DOELEN TOT EIGENAARSCHAP LEIDEN

4.1.1. Hybride docenten vinden het niet nodig om zichzelf op te leiden enkel alleen hun vakkennis over te brengen

4.1.2. werken parttime/ docent zijn doen ze erbij, als aanvulling op hun vak

4.1.3. Hybride vakmensen die wel opgeleid zijn tot docent, krijgen meer verantwoordelijkheden voor studenten, waardoor ze minder lestijd hebben voor hun eigen vak

4.1.4. Minder betrokken bij school. Ze voelen zich niet verbonden met Rijn IJssel (geen eigenaarschap) Dit uit zich ook in flexibiliteit.

4.2. DE EFFICIËNTIE VAN DE INZET VAN MIDDELEN GEZIEN DE KWALITEITSEISEN

4.2.1. niet opgeleid tot docent

4.2.2. Ze pleiten er wel voor dat alle vakmensen worden opgeleid tot docent

4.2.3. Met een lege gereedschapskist kun je niks maken. Rijn IJssel moet haar medewerkers faciliteren middels trainingen ed.

4.2.4. Parttime mensen wordt van verwacht dat de vakmensen in hun eigen tijd gaan bijscholen

4.2.5. Stimuleren om mensen uit het werkveld (zonder bevoegdheid) aan te nemen

4.2.6. Maken geen tijd voor bijscholing met betrekking op het onderwijs

4.2.7. Het is goedkoper dat ze ingeschaald zijn als instructeur

4.2.8. Hoe wordt het potje kwaliteitsgelden gebruikt?