Get Started. It's Free
or sign up with your email address
2.D MÉDIA by Mind Map: 2.D MÉDIA

1. papírová

1.1. noviny

1.1.1. České

1.1.1.1. Hospodářské noviny

1.1.1.2. Lidové noviny

1.1.1.3. Metro

1.1.1.4. Mladá Fronta Dnes

1.1.1.5. E15

1.1.1.6. 5+2

1.1.1.7. Haló

1.1.1.8. Blesk

1.1.1.9. Aha!

1.1.2. Zahraniční

1.1.2.1. The Times

1.1.2.2. New York Times

1.1.2.3. The Sun

1.1.2.4. Bild

1.2. časopisy

1.2.1. Reflex

1.2.2. Respekt

1.3. dopisy

1.4. holubi

2. digitální

2.1. použití

2.1.1. komunikace

2.1.2. sdílení informací

2.1.3. "umění nových médií"

2.1.3.1. virtuální umění

2.1.3.2. robotika

2.1.3.3. video art

2.2. konkrétní aplikace

2.3. prostřednictvím

2.3.1. mobil

2.3.2. televize

2.3.3. tablet

2.3.4. sociální sítě

2.3.4.1. Facebook

2.3.4.2. Twitter

2.3.4.3. Instagram

2.3.4.4. Pinterest

2.3.4.5. Tumblr

2.3.4.6. Tik Tok

2.3.4.7. YouTube

2.3.4.8. LinkedIn

2.3.4.9. SnapChat

2.3.4.10. Skype

2.3.4.11. WhatsApp

2.3.4.12. Messenger

2.3.5. počítač

2.3.5.1. hardware

2.3.5.2. software

2.3.6. internet

2.3.6.1. webové služby

2.3.6.1.1. vyhledávače

2.3.6.1.2. blogy

2.3.6.1.3. wiki servery

2.3.6.1.4. internetová fóra

2.3.7. fax

2.4. více emocí

3. vliv

3.1. postoje

3.2. názory

3.3. chování

4. masmédia

4.1. Rozhlas

4.1.1. BBC

4.1.2. NBC

4.1.3. Radiojournal

4.2. Televize

4.2.1. BBC

4.3. internet

4.3.1. veřejná sdělení

4.3.2. online zpravodajství

4.3.3. online stream

4.3.4. online TV

4.3.5. sociální sítě

4.4. velký počet oslovených příjemců

5. horká

5.1. pasivita

5.2. působí na více smyslů

6. propagační prostředky

6.1. reklama

6.1.1. reklamní sdělení

6.1.1.1. brand

6.1.1.2. produkt

6.1.2. plakátová / venkovní

6.1.3. televizní

6.1.3.1. sponzoring

6.1.3.2. product placement (PP)

6.1.4. online

6.1.5. novinová

6.1.6. radiová

6.1.7. rada pro reklamu

6.1.7.1. nezřízená státem

6.2. specifická média

6.3. virální obsah

7. chladná

7.1. více informací

8. Specifická média

8.1. Propagační prostředek

8.1.1. materiální vyjádření reklamního sdělení

8.2. účinný nástroj působící

8.2.1. barvou

8.2.2. tavrem

8.2.3. slovem

8.2.4. obrazem

8.2.5. pohybem

8.2.6. zvukem

8.3. použití samostatně

8.3.1. v kombinaci účinější

8.4. graficky dobře zpracovaná

9. dopady

9.1. neplánované

9.1.1. mediální násilí

9.1.2. agresivní chování

9.1.3. erotické a sexuální obsahy

9.1.4. informační přehlcenost

9.2. plánované

9.2.1. komerční, politický marketing

9.3. krátkodobé

9.3.1. strach z hororu

9.3.2. znechucení z vražd

9.3.3. smích u komedie

9.4. dlouhodobé

9.4.1. násilnické a brutální scény v televizi (zprávy, časté)

9.4.2. změna veřejného mínění

10. dezinformace

10.1. fake news

10.2. hoax

11. Veřejnoprávní

11.1. koncesionářský poplatek

11.2. radiový poplatek

11.3. nejsou vlastněna nikým

12. Soukromá

12.1. vlastněná soukromým vlastníkem