یادگیری بزرگسالان

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
یادگیری بزرگسالان by Mind Map: یادگیری بزرگسالان

1. مفهوم

1.1. بزرگسالی به معنای رشدیافتگی، داشتن دیدگاه صحیح در قضاوت و انتقاد سازنده، تصمیم گیری مسئولانه

1.2. پداگوژی: دانش و هنر آموزش به کودکان اندراگوژی: دانش و هنر آموزش به بزرگسالان

2. تاریخچه

2.1. ایران باستان،

2.2. ایران دوره اسلامی،

2.3. تاسیس دارالفنون،

2.3.1. تاسیس وزارت علوم،

2.3.2. آموزشگاه های حرفه ای،

2.4. آموزش سواد

3. Estructura y relación con la vasopresina

3.1. La estructura de la oxitocina es muy similar a la de la vasopresina (cisteína - tirosina - fenilalanina - glutamina - asparagina - cisteína - prolina - arginina - glicina), también un nonapéptido con un puente disulfuro, cuya secuencia difiere de la de la oxitocina en solo dos aminoácidos.

3.2. La oxitocina y la vasopresina son las únicas hormonas conocidas liberadas por la glándula pituitaria posterior en humanos que actúan a distancia.

4. اصول

4.1. تداوم

4.2. تناسب

4.3. انگیزش

4.4. ارتباط

5. ابعاد

5.1. سیاسی

5.2. فرهنگی

5.3. اقتصادی

6. فلسفه

6.1. https://www.google.com/search?hl=en&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQ5mUkGZkK22cojTEjtTJ5b9iYx2Q%3A1580031580676&source=hp&biw=1366&bih=657&ei=XF4tXuT0JsbKwALj_ZfABg&q=%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85+%D9%86%D9%88%D9%84%D8%B2&oq=%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85+%D9%86%D9%88%D9%84%D8%B2&gs_l=img.3...1903.16834..17946...2.0..0.221.2920.2-14......0....1..gws-wiz-img.....0..0j0i5i30j0i30.qd5bIMbRLpA&ved=0ahUKEwjkkuSo_KDnAhVGJVAKHeP-BWgQ4dUDCAY&uact=5#imgrc=J-pqLZozf0mpvM:

6.2. لیبرال: درک و فهم بسیار مهمتر از اطلاعات است. یادگیری باید به خاطر خود یادگیری انجام شود.

6.3. رفتار گرایی: تغییر رفتار از طریق آموزش با تاکید بر تمرین و در نتیجه شایستگی محوری.

6.4. پیشرفت گرایی: تاکید بر تجربه و عمل گرایی دارد. هدف دانش کاربردی و حل مسئله است. مسئولیت اجتماعی را افزایش می دهد. دیوئی از پیشروان فلسفه عملگرا است.

6.5. انسان گرایی: تاکید بر رشد و بالندگی فردی دارد و در نتیجه آموزش مادام العمر

6.6. اصلاح طلبی: با تغییرات اجتماعی و سیاسی افراد نیاز به تفکر انتقادی و اقدامات اجتماعی دارند که شخصیت آنها را ازادیخواه می کند.

7. Farmacocinética

7.1. La absorción por vía intramuscular es rápida, se hace evidente su acción a los

7.2. 3 min. Su unión con las proteínas plasmáticas es baja, aproximadamente

7.3. 30%. Su metabolismo es hepático y renal. Se excreta por vía renal, solo

7.4. pequeñas cantidades inalteradas.

8. Efectos de la oxitocina

8.1. La oxitocina posee efectos periféricos (hormonales) y centrales en el cerebro (neurotransmisor). Los efectos están mediados por receptores específicos de alta afinidad.