CENTRE EDUCATIU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CENTRE EDUCATIU by Mind Map: CENTRE EDUCATIU

1. ÒRGANS DE GOVERN UNIPERSONALS

1.1. DIRECTOR/A

1.2. CAP D'ESTUDIS

1.3. COORD. PEDAGÒGIC/A

1.4. SECRETARI/A

1.5. PAS

2. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ COLEGIATS

2.1. CONSELL ESCOLAR

2.1.1. AJUNTAMENT

2.1.2. AFA

2.1.3. ALUMNES

2.1.3.1. DELEGATS DE GRUP

2.1.3.1.1. JUNTA DE DELEGATS

2.1.4. COMISSIONS

2.2. CLAUSTRE DE PROFESSORS

2.2.1. COMISSIONS

3. ÒRGANS DE COORDINACIÓ

3.1. COL·LEGIATS

3.1.1. DEPARTAMENTS

3.1.2. EQUIPS DOCENTS

3.1.3. CAD

4. UNIPERSONALS

4.1. COORDINADOR D'ACTIVITATS

4.2. COORDINADORS D'ETAPES, CICLES I/O NIVELLS

4.3. COORDINADOR INFORMÀTICA

4.4. CLIC

4.5. COORDINADOR DE PREVENCIÓ DE RISCOS