Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Grænse by Mind Map: Grænse

1. Landegrænser

1.1. Grænse, fx Danmark/ Tyskland

1.2. Man kan ikke overtræde en landegrænse "bare sådan".

2. Kontinenter

3. Kontrol

3.1. Soldater

3.2. Pas

3.3. Over grænsen

3.4. Regler: - Smugleregler

3.5. Afvist

3.6. Afgifter

4. Opdeling af land

4.1. Opdeling af vand

5. Højde

6. Butikker

7. Tyske grænse

8. Visum

9. Personlige grænse

9.1. Overskud

9.2. Aldersgrænse

9.3. Overskredet sine grænser / Tvunget til noget

10. kort med streger på

11. For hvor langt man må gå

12. Tilladelse

13. Told

14. Pas

14.1. Paskontrol

15. Hegn og betonmur

16. Flag

17. Den svenske grænse

18. Area51

19. Krig

19.1. Visum

19.2. At tage land fra andre

19.3. Selvstændighed