Mind-map marketingmix

Marketingmix

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mind-map marketingmix by Mind Map: Mind-map marketingmix

1. Kapitel 20

1.1. De 4 P'er

1.1.1. Produkt, Pris, Promotion & Distribution (Place)

1.2. Produktdimensioner

1.2.1. Kerneydelse, basisprodukt, forventet produkt, udvidet produkt & tillægsydelse

1.3. Kvalitetsdimensioner

1.3.1. Funktionel kvalitet, smagsmæssig kvalitet & imagemæssig kvalitet

1.4. Produktklassificering

1.4.1. B2C-markedet & B2B-markedet

1.5. Emballage

1.5.1. Salgsmæssige egenskaber, funktionelle egenskaber & miljømæssige egeenskaber

1.6. Produkthierarki

1.6.1. Variant, mærke, produktlinje, produktgruppe, produktkategori & behov

1.6.1.1. Bredde og dybde

1.7. Komplementære og substituerede produkter

1.7.1. Komplementære produkter & substituerende produkter

2. Kapitel 21

2.1. Branding

2.1.1. Navn, mærke & øvrige forhold

2.2. At skabe et brand kræver, et produkt, navn og mærke, marketing mixet, producentens troværdighed, kunderne, prisniveauet, distributionen & konkurrenternes mærker.

2.3. Ikke-branded produkt & brandede produkter

2.4. Brandingstrategi

2.5. Private label

2.5.1. Sælges under detailhandlers navn

2.6. Produktlivscyklus (PLC)

2.6.1. Produkter gennemløber en livscyklus, som omfatter fire faser: Introduktion, vækst, modning og nedgang.

2.7. PLC-modellen

2.8. Produktudvikling (faser i produktudviklingen)

2.8.1. Idégenering, gennemgang og vurdering, udvikling af koncept, udvikling af produktet, test af produktet på markedet & introduktion af produktet på markedet.

2.9. Produktudviklingsstrategi

2.10. Produktudviklingsstrategier

2.10.1. Planlagte strategier & Organiske strategier

3. Kapitel 23

3.1. Indflydelse på prisfastsættelse

3.1.1. Interne forhold & eksterne forhold

3.2. Priselasticitet

3.2.1. Elastisk, neutralelastisk og elastisk efterspørgsel

3.3. Metoder til prisfastsættelse

3.3.1. Omkostningsorienteret, konkurrentorienteret & markedsføringsorienteret

3.3.1.1. Konkurrenceorienteret prisfastsættelse

3.3.1.1.1. Markedsføringsorienteret prisfastsættelse

3.4. Prisstrategier

3.4.1. Dynamisk og kompleks proces

3.5. Prisstrategier for nye produkter

3.5.1. Høj eller lav pris

3.6. Skimming- og penetration-

3.7. Forskellige prisstrategier

3.7.1. Premium, mainstream, billigvarer, value for money, super value for money & overpris.

3.8. Valg af pris

4. Kapitel 24

4.1. Distributionsmuligheder

4.1.1. Distribution & mellemhandler

4.2. Direkte og indirekte distribution

4.2.1. Direkte distribution vælger producenten selv at distribuere sine produkter - Indirekte distribution vælger producenten at distribuer sine produkter gennem mellemhandlere til kunderne.

4.3. Distributionskanal

4.3.1. Deres opgaver

4.3.1.1. Håndtering, kontakt og forhandling, informationsindsamling, promotion og salg & finansiering

4.4. Distribution til B2B-markedet

4.4.1. Små kunder, stor spredning geografisk på kunderne & produkter med lang holdbarhed.

4.5. Forhold omkring detaillister

4.6. Kædedannelse inden for detailhandele

4.6.1. Kapitalkæder, frivillige keder & franchisekæder

5. Kapitel 25

5.1. Promotion

5.2. Promotionmix

5.3. Tone of Voice

5.4. Integreret markedskommunikation

5.5. Kommunikationsplanlægning

5.5.1. Valg af målgruppe, fastlæggelse af kommunikationsmål, fastlæggelse af budget, udformning af budskab, valg af kommunikationskanal og promotionmix & effektmåling.

5.6. Celebrity branding

5.7. Influencer marketing

5.8. Personlige kommunikationskanaler

5.9. Ikke-personlige kommunikationskanaler

5.10. Prætest

5.11. Posttest

5.12. Push-strategi

6. Kapitel 26

6.1. Reklame

6.1.1. Massekommunikation vedrørende en bestemt virksomhed.

6.2. Medieplan

6.2.1. Målgruppens medievaner, mediets pris, budskabet & øvrige forhold vedrørende mediet.

6.3. Dobbeltdækning

6.4. Sponsorering

6.4.1. Aftale mellem en virksomhed og en person

6.5. Sales promotion

6.6. Konsumeentpromotion

6.7. Direct marketing

6.7.1. Ved direct marketing bruges der et eller flere medier med at skabe dialog med den enkelte kunde.

6.8. Permission marrketing

6.8.1. Det er en markedsføring over for kunder, der har accepteret, at virksomheden må kommunikere direkte med dem

6.9. Personligt salg

6.9.1. Personlig salg er mundtlig kommunikation med flere potentielle kunder, med et formål på at opretholde et salg, eller opnå et helt nyt salg

7. Kapitel 27

7.1. Digitale medier vinder frem

7.1.1. Digital kommunikation

7.1.1.1. En virksomhed bruger digital kommunikation når den benytter internet, mobil, eller andre forskellige digital medier i sin markedsføring.

7.2. Digital pull-strategi

7.3. Digital push-strategi

7.4. Opdeling af de digitale medier

7.5. Paid Media

7.5.1. Betalte medier

7.6. Trafikskaber

7.7. Landing page

7.8. Banneerreklamer

7.9. Owned Media

7.9.1. Ejede medier

7.10. Website

7.10.1. Website er virksomhedens grundlæggende platform for digital kommunikation

7.11. Mobilmarkedsføring

7.12. Sociale medier

7.12.1. En betegnelse for de digitale medier, som bruges til at dele indhold, profiler, meninger og oplevelser

7.13. Lead

7.14. Earned Media

7.14.1. Fortjente meider

7.15. Viral markedsføring

7.16. Shitstorm

7.16.1. En situation, hvor nogen eller noget bliver mødt med voldsom kritik og mange negative reaktioner og udtalelser

7.17. Candystorm & Lovestorm

7.17.1. Er det modsatte af shitstorm, hvor en virksomhed eller en person får meget støtte og opbakning på de sociale medier