Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Landschap by Mind Map: Landschap

1. Verwering

1.1. chemische verwering

1.1.1. samenstelling van gesteente verandert

1.1.1.1. ontstaan grotten

1.2. mechanische verwering

1.2.1. samenstelling van gesteente verandert niet

2. Massabewegingen

2.1. onder invloed van zwaartekracht

2.2. flauwe helling

2.2.1. schuiven

2.3. Steile helling

2.3.1. rollen/vallen

3. Erosie

3.1. uitschuren van gesteente doordat water en stenen er langs bewegen

3.1.1. stenen botsen tegen elkaar en brokkelen af

3.1.2. materiaal wordt verplaatst

3.1.3. Korrelgroote: Eerst keien dan grind, zand, klei.

3.2. Wind

3.3. water

3.3.1. Rivieren

3.3.1.1. Rivierdal (V)

3.4. ijs

3.4.1. Gletsjers

3.4.1.1. Gletsjerdal (U)

4. Sedimentatie

4.1. het neerleggen van materiaal

4.1.1. <- ONTSTAAN

4.1.1.1. Stranden

4.1.1.2. Zandbanken

4.1.1.3. Delta's

4.1.1.4. Duinen

4.1.1.5. Sedimentgesteente

5. Gebergten

5.1. Jong

5.1.1. 10 miljoen jaren oud

5.1.2. Spitse bergtoppen

5.1.3. Diepe dalen, steile helling

5.2. Oud

5.2.1. Afgesleten bergtoppen

5.2.2. Flauwe hellingen

5.2.3. 300 miljoen jaren oud

6. Het Nederlandse landschap