Toplumsal Araştırma Yöntemleri

Toplumsal Araştırma Yöntemleri- W. Lawrence Neuman

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Toplumsal Araştırma Yöntemleri by Mind Map: Toplumsal Araştırma Yöntemleri

1. Temeller

1.1. 1. Bilim ve Araştırma

1.2. 2. Araştırmanın Boyutları

1.3. 3. Kuram ve Araştırma

1.4. 4. Metodolojinin Anlamları

1.5. 2. Araştırmanın Boyutları

2. Ötekilerle İletişim Kurma

2.1. 16. Araştırma Raporunun Yazılması ve Toplumsal Araştırma Politikası

3. Nitel Veri Toplama ve Analizi

3.1. 13. Saha Araştırması

3.2. 14. Tarihsel Karşılaştırmalı Araştırma

3.3. 15. Nitel Veri Analizi

4. Nicel Veri Toplanma ve Analiz

4.1. 9. Deneysel Araştırma

4.2. 10. Tarama Araştırması

4.3. 11. Tepkisiz Araştırma ve İkincil Analiz

4.4. 12. Nicel Verilerin Analizi

5. Planlama ve Hazırlık

5.1. 6. Nitel ve Nicel Araştırma Tasarımları

5.2. 7. Nitel ve Nicel Ölçüm

5.3. 8. Nitel ve Nicel Örnekleme