Afsætning

Afsætning B, EUX

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Afsætning by Mind Map: Afsætning

1. Den interne situation

1.1. Virksomhedskarakteristik

1.2. Forretningsmodeller

1.3. Værdikeden

1.4. SW-opstilling

2. Introduktion til afsætning

2.1. Virksomheden

2.2. Forbrugeradfærd

3. Afsætningsfaglig metode

3.1. Fagets metoder

3.2. Fagets modeller

3.3. Kompetencer i afsætning

4. Den eksterne situation

4.1. Omverdensmodellen

4.2. OT-opstilling

4.3. Muligheds- og trusselamatrix

4.4. PESTEL-analyse

5. Konkurrendesituation

5.1. Markedsafgrænsing

5.2. Konkurrentanalyse

5.3. Brancheanalyse

6. Købsadfærd på producentmarkedet

6.1. Virksomhedens købsadfærd

6.2. Valgkriterier på de tre markeder

6.3. Faktorer der påvirker købsadfærden

6.4. Transaktions- og relationssmarkedsføring

7. Købsadfærd på konsumentmarkedet

7.1. Behov

7.2. Købemotiver

7.3. Beslutningsprocessen

7.4. Køberoller

7.5. SOR-modellen

8. Strategi

8.1. Mission, Vision og værdier

8.2. SWOT-opstillig

8.3. TOWS-matrix

8.4. Vkæststrategier

9. Markedsanalyse

9.1. Datakilder

9.2. Databaser

9.3. Spørgeskemaudformning

9.4. Fejlkoder

9.5. Big data

10. Produkt

10.1. Sortiment

10.2. Mærkestrategi

10.3. Branding

10.4. Produktes livscyklus (PLC)

11. Serviceydelser

11.1. Serviceydelser om begreb

11.2. Servicepakke og værdikæde

11.3. De 7 P'er

11.4. Oplevelsesøkonomi

12. Pris

12.1. Prisstrategi

12.2. Prisdifferentiering

12.3. Prisfastsættelse for nye produkter

13. Distribution

13.1. Distributionskanaler

13.2. Kædeformer

13.3. E-handel

14. Promotion

14.1. Promotionformer - ofline og online

14.2. Sociale medier

14.3. Promotionsstrategi

14.4. Markedskort

15. Marketingmix

15.1. Produkt

15.2. Pris

15.3. Distribution

15.4. Promotion

15.5. Markedsføringsplan

16. Segmentering og målgruppevalg

16.1. Markedssegmenterning

16.2. Segmenteringsprocessen

16.3. Livsstilsanalyser

16.4. Personas