Для розв’язання задач на опрацювання рядків часто доводиться виконувати операції:

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Для розв’язання задач на опрацювання рядків часто доводиться виконувати операції: by Mind Map: Для розв’язання задач на опрацювання  рядків часто доводиться виконувати операції:

1. Поділ рядків(fronstr)

2. З’єднання двох рядків(concat)

3. Виділення першого слова рядка(fronttoken_

4. Відокремлення першого символу рядка(frontchar)

5. Перетворення рядка в список(recreate)

6. Довжини рядків (find_length)

7. Виведення рядків(print_lines)