Klimaatverandering

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Klimaatverandering by Mind Map: Klimaatverandering

1. Natura 2000

1.1. Overbemesting

1.1.1. Afname biodiversiteit

2. Broeikaseffect

2.1. CO2

2.1.1. Verzuring wateren

2.1.1.1. Afname koraalriffen

2.1.1.1.1. Vernietiging habitat

2.1.1.1.2. Algen + planten verminderen

2.2. F-Gassen

2.3. Methaan

2.3.1. Voedselverspilling

2.4. NH3

2.5. N2O

3. Biodiversiteit

3.1. Stikstofbindingen, stikstoficerende bacteriën

4. Smelten van ijskappen

4.1. Albedo kleiner

4.1.1. Opwarming

4.1.1.1. Smelten ijs

4.1.1.1.1. Stijging zeespiegel

5. Social impact

5.1. IOT

6. Milieu

6.1. Afvalscheiding

6.2. Wetgeving

6.2.1. Meer stakingen

6.2.1.1. Verkeershinder

7. Minder amfibieën

8. Droogte

9. Stikstof(verbindingen)

9.1. Flora/fauna

9.1.1. Vegetatie

9.1.1.1. Wat doet de plant met de stikstof

9.1.1.1.1. Verschuivingen in hoeveelheid

9.1.2. Organismen

9.1.2.1. Amfibieën

9.1.3. Zure regen

9.2. Social impact

9.2.1. Deskundigen

9.2.2. Bevolking

9.2.2.1. Slachtoffers

9.2.3. Overheid

9.3. Wat gebeurt er

9.3.1. De chemie erachter

9.3.2. Waar komt het vandaan

9.3.3. Waar komt het terecht

9.3.4. Hoe komt het in de lucht