Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Studieaktivitet by Mind Map: Studieaktivitet

1. KOL

1.1. Det opstår pga: Luftforurening eller tobaksrøg og medføre en inflammationsproces, som giver en øget slimproduktion, slimhindeødem og tab af cillebærende epitel. Disse tre ting føre til risiko for luftvejsinfektion og pneumoni som følge af ophobning af slim i luftvejene. Det betyder at luftstrømmen falder som giver langsomt luftskifte hvilket giver respirationsinsufficiens.

2. 88 År

3. Medicin

3.1. Melatonin depottabletter - Mod: Søvnløshed. Lansoprazol enterokapsler - Mod: Mavesyre i spiserøret. En syrehæmmer som hæmmer syrepumpen i ventriklen (protonpumpen) Allopurinol tabletter - Mod: Urinsur gigt (inflammation i de små led, primært storetåen pga. puriner som er affaldsstoffer der ikke bliver udskilt via nyrerne, men som ender i små led pga. en ophobning da disse ikke bliver udskilt). Formoterol Inhalationsspray - Mod: Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) - Middel med bronkodilaterende og antiinflammatorisk virkning beregnet til inhalation. Det gives ofte til patienter som også lider af astma/kol samtidig og er herved også førstevalgs præparatet til patienter i KOL gruppe D, som er kendetegnet ved 2 forværringer indenfor sygdommen henover det sidste år. Macrogol (Movicol) - Mod: Forstoppelse (h2o optages fra blodbane til tarm via osmose. Vandet blandes med fæces i tarmen. Herved bliver fæces blødere og kommer til at fylde mere, hvilket medføre øget peristaltik. Dette giver en hurtigere tarmtømning og at fæces er blødere giver det en lettere tarmtømning). Vitamin Multi-tabs D3 vitamin - Mod: Vitaminmangel (Gives primært til ældre borgere på plejehjem m.m. da en let mangel på D-vitamin giver øget risiko for knogleskørhed, samt at D-vitamin optages fra sol lys, hvilket de ældre beborere kan risikere at mangle. Cyanocobalamin - Mod: B12 vitaminmangel (B12 mangel kan skade nervecellerne så deres funktion hæmmes, hvilket kan give alvorlige komplikationer og i værste fald medføre død endvidere skader B12 mangel også dannelsen af blodceller som også i sig selv er alvorligt. Paracetamol - Mod: Smerter (antipyretisk effekt - febernedsættende samt analgetisk og svag antiinflammatorisk virkning på det varmeregulerende center i hjernen). Salbutamol inhalationspulver - Mod: Astma (Anvendes da det har en bronkodilaterende virkning, hvilket er smart ift. KOL, da bronkierne her ofte er kontraheret. Dette skaber bedre luft muligheder for patienten.

4. Medicinhåndtering

4.1. Medicinadministration Medicinadministration betyder personalets udlevering af medicin til patienten og hjælp med at indtage medicinen samt observation af patienten.

4.2. Dispensering Dispensering betyder, at personalet optæller eller tilbereder den ordinerede medicin. F.eks. at de lægger tabletter i doseringsæsker. Det er vigtigt, at dispenseringen kan foregå uforstyrret.

5. Bivirkninger af medicin

5.1. Melationin: Abdominalsmerter, Leverpåvirkning. Hypertension. Glucosuri. Smerter i ekstremiteter. Angst, Hyperaktivitet, Migræne, Somnolens, Svimmelhed. Dermatitis.

5.2. Lansoprazol: Træthed. Abdominalsmerter, Benigne gastriske polypper, Diarré, Flatulens, Forhøjede leverenzymer, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning. Hovedpine, Svimmelhed. Hudkløe, Hududslæt, Urticaria.

5.3. Allopurinol: Feber. Diarré, Kvalme, Opkastning. Hudkløe, Makulopapuløst hududslæt.

5.4. Formoterol: Nasopharyngitis, Pharyngitis, Pneumoni (ved KOL). Hovedpine, Talebesvær. Candidiasis. Urinvejsinfektion.

5.5. Macrogol Movicol): IKKE KENDT: Abdominalsmerter. Perifere ødemer. Elektrolytforstyrrelser. Allergiske reaktioner (herunder hududslæt, angioødem og anafylaktisk reaktion).

5.6. Cyanocobalamin: Eksem. Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

5.7. D3 Multitabs:

5.8. Paracetamol: Allergiske reaktioner

5.9. Salbutamol: Takykardi. Muskelkramper. Hovedpine, Tremor.

6. Interaktioner for medicin

6.1. Melatonin: Melatonin kan forstærke den sedative virkning af benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler. Alkohol bør ikke indtages sammen med melatonin, da den søvnregulerende effekt nedsættes.

6.2. Lansoprazol: Lansoprazol nedsætter AUC for atazanavir og nelfinavir, og kombinationen bør undgås. Dosis af andre proteasehæmmere, fx indinavir og saquinavir, bør justeres ved samtidig brug af lansoprazol. Absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol, kan ændres. Lansoprazol øger plasmakoncentrationen af moclobemid, og dosisjustering kan være nødvendig.

6.3. Allopurinol: Samtidig behandling med ACE-hæmmere er rapporteret at kunne udløse svære hypersensitivitetsreaktioner, dog kun med usikker dokumentation for denne sammenhæng og få rapporterede tilfælde. ACE-hæmmerbehandling er kendt for i sig selv at kunne udløse svære overfølsomhedsreaktioner. Risikoen for overfølsomhedsreaktioner er øget ved samtidig indgift af thiaziddiuretika.

6.4. Formoterol: Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen af formoterol. Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QTc-intervallet. Ritonavir kan øge den systemiske virkning af beclometason. Patienter, der regelmæssigt anvender andre antikolinerge lægemidler, bør om muligt have disse seponeret af hensyn til evt. risiko for antikolinerge bivirkninger.

6.5. Macrogol (Movicol): Orale lægemidler, der tages samtidigt eller op til flere timer før indtagelse af opløsningen, kan blive mangelfuldt absorberet.

6.6. Cyanocobalamin: Ingen.

6.7. Paracetamol (panodil): Paracetamol kan ved regelmæssig indtagelse i > 5 dage øge effekten af antikoagulerende midler, fx warfarin.

6.8. Salbutamol inhalationspulver: Forsigtighed ved kombination med midler, der kan øge risikoen for hypokaliæmi (fx diuretika, digoxin, kortikosteroider). Justering af antidiabetisk behandling kan være nødvendig. Kombination med systemisk kortikosteroid kan øge risikoen for hyperglykæmi.